Category Archives: zwarte scholen witte scholen

PvdA wil wet tegen segregatie onderwijs

De PvdA wil gemeenten meer mogelijkheden geven om kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders op dezelfde basisschool te krijgen. De Kamerfractie van de PvdA zal staatssecretaris Dijksma (Onderwijs) woensdag vragen hiertoe een wet te maken, om zo segregatie in het … Continue reading

Posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen | Leave a comment

Plan Nijmegen om bindend schooladvies te geven met kritiek ontvangen

Om kansarme en kansrijke leerlingen beter te mengen, geeft de gemeente Nijmegen ouders voortaan een bindend schooladvies. Hiermee wil de gemeente ook voorkomen dat witte scholen uit hun voegen barsten, terwijl zwarte scholen te weinig leerlingen hebben. Drie maanden voordat … Continue reading

Posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen | Leave a comment

Onderwijs in Amsterdam doet niets aan etnische tweedeling

Amsterdamse basisscholen houden zich niet aan de afspraken om de etnische tweedeling te bestrijden. Er is niets terecht gekomen van het convenant met basisscholen, datmoest leiden tot minder uitgesproken witte en zwarte scholen in de stad. Dat bleek donderdagavond tijdens … Continue reading

Posted in zwarte scholen witte scholen | 1 Comment

PvdA wil desnoods dwang bij schoolkeus om segregatie tegen te gaan

Om segregatie in het onderwijs tegen te gaan, moet deoverheid bepalen naar welke school Amsterdamse kinderen gaan. Dat stelt het Amsterdamse PvdA-raadslid Charlotte Riem Vis voor. Zij wil dat de overheid scholen gaat mengen om de kansarme – over het … Continue reading

Posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen | 1 Comment

Tweedeling bij allochtone scholieren

De helft van de allochtone jongeren uit de tweede generatie leert door.De andere verlaat het voortgezet onderwijs zonder diploma.Datblijkt uit het onderzoek De tweede generatie van het Instituut voorMigratie en Etnische Studies (Imes) in Amsterdam en Rotterdam, datmaandag is verschenen.Duizend … Continue reading

Posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen | Leave a comment

Gemengde scholen geen wondermiddel

De gemeente Den Haag en de Haagse schoolbesturen hebben een convenant getekend om integratie in het basisonderwijs te bevorderen. Via het onderwijs kunnen kinderen elkaars verschillende culturen en achtergronden leren kennen en dergelijke ontmoeting wil Den Haag stimuleren. Het onderwerp … Continue reading

Posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen | Leave a comment

Amsterdam maakt actieplan tegen segregatie in onderwijs

Amsterdamse bestuurders willen een einde maken aan de ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen. Uit een onderzoek van de Dienst Onderzoek en Statistiek blijkt dat bijna een kwart van de basisscholen in Amsterdam de ‘wit’ is of te ‘zwart’ (respectievelijk 17 en … Continue reading

Posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen | Leave a comment

Segregatie in het Amsterdamse basisonderwijs

In het Amsterdamse basisonderwijs zijn in vergelijkingmet de buurt 29 scholen te zwart en 17 te wit en er zijn 34 scholen mette veel en 17 met te weinig kinderen met een achterstandspositie invergelijking met de buurt. Van de 59.657 … Continue reading

Posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen | Leave a comment

Meer etnische ruzies op HAVO en VWO

Allochtone enautochtone leerlingen vechten steeds vaker op school met elkaar. Dat blijkt uit cijfers van de Oderwijsinspectie volgens het AD. In twee jaar tijd zijn dergelijkeetnische conflicten met 10% gestegen. In 2007 kwamen op bijna 40% van de scholen ruzies … Continue reading

Posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen | Leave a comment

Zwarte vmbo-scholen blijven zwart.

Volgens het CBS is een kwart van de middelbare scholen inAmsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zwart. Op deze scholenzijn acht op de tien leerlingen van niet-westerse afkomst. De zwartescholen zijn vooral vmbo-scholen. Het vmbo is zwart, havo en vwo … Continue reading

Posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen | Leave a comment