Monthly Archives: August 2008

Jongeren voelen zich ongeacht afkomst 'Amsterdammer'

Verbondenheiden identiteit vallen niet altijd samen. Amsterdamse jongeren voelenzich sterk verbonden met Amsterdam en Nederland, ongeacht hun afkomst.Zij voelen zich Amsterdammer, maar identificeren zich minder metNederland. Dit blijkt uit het rapport xe2x80x98Links & Labels: Identiteitenen identificatiestrategiexc3xabn van Amsterdamse jongvolwassenen’ vansociaal-geografen … Continue reading

Posted in integratie | Leave a comment

Nut en noodzaak van identificatie met Nederland

Het Surinaams Inspraak Orgaan houdt op vrijdag 5 september in Breukelen een debat over sociale integratie. De dag wordt geopend door J. Buitendorp (bestuurslid Surinaams Inspraak Orgaan). Sprekers zijn prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt (lid van de Raad van State … Continue reading

Posted in bijeenkomst/debat | Leave a comment

Islamles op basisscholen in Slotervaart

Op de openbare scholen in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart wordt mogelijk toch islamles gegeven. De directeuren van de Huizingaschool en de Ru Parxc3xa9 concludeerdentijdens een ‘religieus-seculiere’ bijeenkomst dat ouders behoeftehebben aan islamlessen op de scholen van hun kinderen. Descholen stonden … Continue reading

Posted in onderwijs | Leave a comment

Inburgeringsexamen nog niet nodig voor verblijfsvergunning

Het inburgeringexamen is vooralsnog geen voorwaarde voor een verblijfsvergunning. Bij de invoering van de Wet inburgering  is zoveel vertraging ontstaan dat inburgeraars hun examenbuiten hun schuld om niet kunnen halen. Dat laat minister voorIntegratie Ella Vogelaar (PvdA) weten. Onder andere … Continue reading

Posted in integratie | Leave a comment

Amsterdam telt te weinig inburgeraars

Het wil nog maar niet lukken met het inburgeringsbeleid. In Amsterdam hoopten ze dat vorig jaar 15.000 mensen deel zouden nemen aan eeninburgeringscursus. Het werden er slechts 5500. De Amsterdamse wethouder Asscher wil de verplichte eigen bijdrage van 270 euro … Continue reading

Posted in integratie | Leave a comment

Internetters bedreigden anti Zwarte Piet-activisten

"Sinds de rechts-populistische hatesite GeenStijl op dinsdag 26 augustus 2008 aandacht besteedde aan de protestmars tegen Zwarte Pietzijn de organisatoren daarvan veelvuldig uitgescholden en bedreigd. HetVan Abbemuseum, de twee kunstenaressen Annette Krauss en Petra Bauer,en Doorbraak ontvingen tesamen honderden mailtjes, … Continue reading

Posted in discriminatie | Leave a comment

Naima el Bezaz maakt depressiviteit bespreekbaar

Depressiviteit daar praat je niet over. Vooral niet in Marokkaansekringen. Velen zien het als een teken van zwakte en een vorm vanaanstellerij. Er voor uitkomen vergt de nodige lef. Dat lef heeft deNederlands-Marokkaanse schrijfster Naima el Bezaz. In het verleden … Continue reading

Posted in cultuur, gezondheid | Leave a comment

Amsterdamse gemeenteraad: geen steun religieuze groepen

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad heeft het plan van het Amsterdamse College van B& W om religieuze groepen inuitzonderingsgevallen te steunen, kritisch ontvangen. Het Amsterdamse bestuur doet dit voorstel in een notitie over de scheiding van kerk en staat. … Continue reading

Posted in integratie, Politiek, religie | Leave a comment

Islamitische 'hacktivist' treft ruim 18.000 websites

De getroffen sites zijn gekaapt en de inhoud op de homepage vervangendoor een anti-Fitna filmpje en een verklaring. "Als antwoord op deFitna film van Geert Wilders, koe!". De hacker stelt verder: "This hax0ring is to defend ISLAM -The Religion of … Continue reading

Posted in extremisme | Leave a comment

Nederlands Marokkaanse jongeren en hun muziek

Mirram Gazzah promoveert op 8 september 2008 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op de diversiteit aan identiteiten onder Nederlands Marokkaanse jongeren. Hierin heeft zij meer inzicht proberen te krijgen aan de hand van hun muziekvoorkeur. Hiphop is een van de … Continue reading

Posted in integratie | Leave a comment