Category Archives: economie

30 gemeenten krijgen extra geld voor aanpak jeugdwerkloosheid

Tot en met 2011krijgen dertig gemeenten 75 miljoen euro voor het aanpakken van dejeugdwerkloosheid. Het geld is afkomstig van het Europees Sociaal Fonds(ESF). Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid(SZW) kondigde de bijdrage vanuit de ESF op 14 september aan … Continue reading

Posted in economie | Leave a comment

Conferentie schooluitval jongeren

Schooluitval en jeugdwerkloosheid onder allochtonejongeren zijn grote maatschappelijke problemen. Met name in deze tijdenvan economische recessie worden jongeren nog harder getroffen. Dejeugdwerkloosheid in Noord-Holland noord is ten opzichte van een jaareerder met 38 procent gestegen. Dat is beduidend hoger dan … Continue reading

Posted in bijeenkomst/debat, economie, onderwijs | Leave a comment

Vooral allochtonen getroffen door crisis

Vooral niet-westerse allochtonen worden hard getroffen door de economische crisis. De geleidelijke verbetering van de positie van deze groepen op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren wordt hierdoor volledig teniet gedaan. Dit blijkt uit gegevens van Forum en het Servicepunt Hoger … Continue reading

Posted in economie | Leave a comment

Leven aan de rafelrand van de arbeidsmarkt

Op 25 september aanstaande organiseert de FNV in samenwerking met de Turkse Arbeidersvereniging in Nederland (HTIB) de tentoonstelling: Onzeker bestaanLeven aan de rafelrand van de arbeidsmarkt Tijdelijke contracten, altijd sappelen, hopen dat de wasmachine het niet begeeft, zorgen over de … Continue reading

Posted in economie | Leave a comment

Minderhedenorganisaties: Laat jongeren uit minderheidsgroepen niet in de kou staan

De koepels van minderhedenorganisaties die zijn aangesloten bij het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) doen in een persbericht een dringend beroep op het kabinet om het politieke signaal af te geven dat het onwenselijk is dat jongeren uit minderheidsgroepen onevenredig zwaar … Continue reading

Posted in economie | Leave a comment

Allochtonen guller dan autochtonen?

Allochtonen guller dan autochtonen kopte Trouw deze week. Surinamers, Antillianen, Marokkanen, Afghanen en Turkengeven per jaar 200 euro meer weg dan autochtonen. Allochtonen schonkenin 2007 gemiddeld 600 euro, de overige Nederlanders 400 euro. Dit blijkt uit onderzoek van de werkgroep … Continue reading

Posted in economie | Leave a comment

Toch blanke man politiechef in Zuid-Holland-Zuid

Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst heeft alsnog depolitieman Teun Visscher voorgedragen voor benoeming tot nieuwekorpschef van het politiekorps Zuid-Holland-Zuid. Aanvankelijkwilde ze hem niet voordragen omdat ze liever een vrouw of iemand vanallochtone afkomst in die functie zag. Volgens … Continue reading

Posted in economie | Leave a comment

xe2x80x98Eerlijke Kansen op de Arbeidsmarktxe2x80x99

Afwijzing van de slachtofferrol betekent niet dat je discriminatie dan maar moet accepteren. Op zaterdag 21 februari 2009 (13.00 uur – 18.00 uur) organiseert de Poldermoslima Hoofddoekbrigade in moskee Al Kabir (Weesperzijde 76, Amsterdam) de conferentie ‘Eerlijke Kansen op de … Continue reading

Posted in bijeenkomst/debat, discriminatie, economie, emancipatie | Leave a comment

Is islamitisch bankieren de oplossing voor de kredietcrisis?

Vrijwel iedereen is heterover eens: de kredietcrisis vraagt om een herorixc3xabntatie op de huidigefinancixc3xable praktijk. Misschien dat er wat te leren val van de moslims. De islamitische banken weten zich immers moeiteloos staande te lijkt te houden tijdensde kredietcrisis. De … Continue reading

Posted in economie | Leave a comment

VVD snapt niets van islamitisch bankieren

Uit de vorige week gepresenteerde nota Islam van de Tweede Kamerfractie van de VVD, blijkt dat de partij weinig verstand heeft van islamitisch bankieren. Dat stellen Niels Muller en Kees Hooft van de Islamic Finance Group van advocatenkantoor Loyens & … Continue reading

Posted in economie | Leave a comment