Conferentie schooluitval jongeren

Acblogo2Schooluitval en jeugdwerkloosheid onder allochtonejongeren zijn grote maatschappelijke problemen. Met name in deze tijdenvan economische recessie worden jongeren nog harder getroffen. Dejeugdwerkloosheid in Noord-Holland noord is ten opzichte van een jaareerder met 38 procent gestegen. Dat is beduidend hoger dan in de restvan het land.Om de stijging van de jeugdwerkloosheid tegen tegaan zijn verschillende initiatieven ondernomen in convenanten enplannen van aanpak. De rol van het eigen en particulier initiatiefvanuit de allochtone gemeenschap is tot dusver onvoldoende belicht. ACBKenniscentrum ziet een belangrijke rol weggelegd voor initiatieven vanonderop en wil met deze conferentie aandacht hiervoor vragen.

Tijdens deze conferentie xe2x80x9cInvesteren in jongerenloontxe2x80x9d geven Bowen Paulle, onderwijssocioloog, en Paul de Beer,hoogleraar arbeidsstudies, hun visie op schooluitval enjeugdwerkloosheid.Daarnaast lichten zelforganisaties hun initiatieven (methodieken) toe;tenslotte is er een debat tussen verschillende vertegenwoordigersvanuit overheid/bestuur, onderwijs en arbeidsmarkt.

Programma

13.00 uur   Inloop
13.30 uur   Opening door Miep van Diggelen: dagvoorzitter en directeur ACB Kenniscentrum
13.35 uur   dr. Bowen Paulle, onderwijssocioloog UvA: korte analyse van schooluitval
13.50 uur   dr. Paul de Beer, bijzonder Hoogleraar Arbeidsstudies UvA:de arbeidsmarkt consequenties
14.05 uur   Stichting Witte Tulp, Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie (SKC), en Stichting Blauwe Olifant lichten hun methodieken toe om de schooluitval van jongeren te voorkomen en aan te pakken
15.05 uur   Pauze 
15.30 uur   Rob Meerhof, gedeputeerde provincie Noord-Holland: inzet van de provincie Noord-Holland
15.40 uur   Paneldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter.

Panel:
– mw. Ankie Verlaan: voorzitter Adviesraad Diversiteit en Integratie te Amsterdam
– mw. R. van Dam: voorzitter regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord/wethouder Alkmaar
– dhr. Jaap Knap: Algemeen directeur Knap Transport Groep
– dhr. Huib de Vet: programmadirecteur PAO
– dr. Paul de Beer: bijzonder hoogleraar arbeidsstudies
16.15 uur Afsluiting: voorlopige conclusies
16.30 uur Napraten met een borrel en een hapje

Praktische informatie

De conferentie vindt plaats op vrijdag 2 oktober 2009 in Podium Mozaxc3xafek in Amsterdam. Podium Mozaxc3xafek is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Zie: www.podiummozaiek.nl

Kosten en aanmelden
Deelname aan de conferentie kost xe2x82xac 49,95.
Voor studenten en vrijwilligers/bestuursleden vanvrijwilligersorganisaties geldt een kortingstarief van xe2x82xac 15.00. Hetstudententarief is alleen geldig voor studenten die in het bezit zijnvan een OV-studentenkaart. Verzocht wordt een scan van de kaart tee-mailen naar receptie@acbkenniscentrum.nl of een kopie te sturen naar ACB Kenniscentrum t.a.v. de receptie, Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam.

U kunt zich aanmelden via receptie@acbkenniscentrum.nl onder vermelding van naam, adres, plaats. U ontvangt vervolgens een factuur, die voor 1 oktober 2009 betaald dient te zijn.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hammadi Eddehbia, per mail h.eddehbia@acbkenniscentrum.nl of telefonisch 020-6279460

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in bijeenkomst/debat, economie, onderwijs. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s