Category Archives: arbeidsmarkt

Overheid: geen diversiteit?

De publicatie 'Gemeenten: geen diversiteit?' van ACB Kenniscentrum handelt over het realiseren van een etnisch diverser personeelsbestand, en een daarop inspelend intern diversiteitbeleid, bij gemeentelijke overheden. Uit recent onderzoek naar diversiteitbeleid bij gemeenten blijkt dat er nogal wat hobbels te … Continue reading

Posted in arbeidsmarkt, integratie | Leave a comment

Allochtone jongeren hardst getroffen door recessie

Allochtone jongeren zijn het hardst getroffen door de recessie. De stijgende werkloosheid onder allochtonen komt grotendeels voor rekening van de mannen, zij zijn driemaal vaker werkloos. Exc3xa9n op de vijf allochtone jongeren is in 2009 werkloos tegenover xc3xa9xc3xa9n op de … Continue reading

Posted in arbeidsmarkt | Leave a comment

Werkloosheid allochtonen gestegen

De werkloosheid onder allochtonen is gestegen, zo meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen was in het derde kwartaal ruim tweexc3xabnhalf keer zo hoog als onder allochtonen. De gevolgen van de crisis zijn vooral te … Continue reading

Posted in arbeidsmarkt | 1 Comment

Amsterdam: alleen nog samenwerken met organisaties die vacatures voor iedereen openstellen

De gemeente Amsterdam zal in de toekomst niet meer in zee gaan met organisaties die hun personeel uit een enkele religieuze of culturele groep werven.  Amsterdam gaat in de contracten met bijvoorbeeld zorg- of welzijnsinstellingen opnemen dat zij niemand mogen … Continue reading

Posted in arbeidsmarkt, discriminatie | Leave a comment

Terug naar Marokko of Turkije voor een baan

Jonge Turken en Marokkanen keren steeds vakerterug naar hun land van herkomst, of dat van hun ouders. Gevoed doorhet verharde politieke klimaat en de verminderde kansen op deNederlandse arbeidsmarkt. In Turkije en Marokko zijn zij ookbuitenstaanders. ,,Wie is die hollandyin?”  … Continue reading

Posted in arbeidsmarkt | 1 Comment

Werkloosheid allochtonen omlaag

Inhet eerste kwartaal van 2009 was de werkloosheid in Nederland 4,4procent. Dat is hetzelfde percentage als een jaar eerder. Onder mannenen jongeren was de werkloosheid wel hoger dan in het eerste kwartaalvan 2008. Mannen vaker werkloos In het eerstekwartaal van … Continue reading

Posted in arbeidsmarkt | Leave a comment

Multiculti-succes: de allochtone oppas

In toenemende mate brengen autochtone ouders hun kinderen onder bijallochtone gastouders. De autochtone vraagouders zijn, soms tot hun eigen verbazing, zeerte spreken over de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse oppasouders. Metname de flexibiliteit van allochtone gastouders wordt gezien als eengroot voordeel … Continue reading

Posted in arbeidsmarkt, integratie | Leave a comment

Toch geen Polen-CAO

Er komt toch geen aparte cao voor Poolse uitzendkrachten. Dit heeft deInternetvakbond woensdag laten weten.. Deze bond had eerder een cao afgesloten met de Vereniging vanInternationale Arbeidsbemiddelaars (VIA), maarkreeg onvoldoende steun van zijn achterban. Uitzendkoepel ABU en FNV Bondgenoten haddenfelle … Continue reading

Posted in arbeidsmarkt | Leave a comment

Rahmani 'Zwarte Manager' van 2008

Majoor El Rahmani (41) is gekozen tot Zwarte Manager van 2008. Rahmaniis plaatsvervangend commandant bij de brigadepolitie vanSchiphol en geeft leiding aan zo’n vierhonderd mensen.Rahmani, opgegroeid in de Achterhoek en jaren werkzaam bij de Arnhemsepolitie, won zowel de publieks- als … Continue reading

Posted in arbeidsmarkt | Leave a comment

Banenmarkt voor vrouwen

Stichting Amani en ACB Kenniscentrum organiseren de banenmarkt voor vrouwen die nu of in de toekomst (vrijwilligers)werk willen gaan doen. Ook vrouwen die een opleiding of cursus willen gaan volgen, zijn van harte welkom. Waar nodig wordt hulp geboden bij … Continue reading

Posted in arbeidsmarkt, bijeenkomst/debat, emancipatie | Leave a comment