Rahmani 'Zwarte Manager' van 2008

RahmaniMajoor El Rahmani (41) is gekozen tot Zwarte Manager van 2008. Rahmaniis plaatsvervangend commandant bij de brigadepolitie vanSchiphol en geeft leiding aan zo’n vierhonderd mensen.Rahmani, opgegroeid in de Achterhoek en jaren werkzaam bij de Arnhemsepolitie, won zowel de publieks- als de juryprijs. Hij liet onderanderen hoofdredacteur Erdogan van de Nieuwe Revu achter zich.

Rahmanideed mee om te latenzien dat er ook een andere werkelijkheid over Marokkanen in Nederlandbestaat. ”Niet alle Marokkanen zijn of crimineel of terrorist. Dat iseen onterecht scheef beeld. Er zijn goede Marokkanen, die criminaliteiten terreur verafschuwen. Marokkanen moeten dat zelf laten zien. (..) Het gaat mij om de kwaliteiten die iemand bezit. Niet waar zijnwiegje of dat van zijn ouders heeft gestaan." Rahmani wilzich inzetten als voorbeeld voor jongeren. ”Ook al zit het tegen. Enook al moet je harder lopen en verder springen dan een autochtoneNederlander. Daarom ben ik de Koninklijke Marechaussee zeer dankbaardat zij mijn talent hebben herkend en xc3xa9rkend. Want je kunt wel roependat je de beste speler bent. Als je niet wordt opgesteld, kun je hetnooit laten zien."

Rahmani werd in 2006 weggepest bij het korpsGelderland-Midden. De Nationale Ombudsman stelde dat hij in 2005 hetslachtoffer was geworden van al het geruzie binnen de Geldersepolitietop, waardoor hij de functie van ME-commandant mis liep. Ookwerd hij ontheven van zijn taken als leider van het team dat dankzijhem in Ede succesvol de criminaliteit onder Marokkaanse jongerenbestreed. Volgens de korpsleiding was Rahmani echter ongeschikt omleiding te geven.

Rahmani wordt nu getipt als toekomstigpolitiechef. Minister Ter Horst wil binnen de politietop veel meervrouwen en allochtonen benoemen. Bron: Parool

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in arbeidsmarkt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s