Allochtone jongeren hardst getroffen door recessie

WerkAllochtone jongeren zijn het hardst getroffen door de recessie. De stijgende werkloosheid onder allochtonen komt grotendeels voor rekening van de mannen, zij zijn driemaal vaker werkloos. Exc3xa9n op de vijf allochtone jongeren is in 2009 werkloos tegenover xc3xa9xc3xa9n op de tien autochtone jongeren.

Hoewel de tweede generatie allochtonen xe2x80″ die in Nederland is geboren xe2x80″ een opleiding in Nederland heeft gevolgd en de Nederlandse taal beter beheerst, is deze generatie vaker werkloos dan de in het buitenland geboren eerste generatie.

Dit blijkt uit de vierde FORUM Monitor: Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009. Het aantal allochtone werklozen is gestegen van 67 duizend in 2008 tot 82 duizend in 2009. Het werkloosheidspercentage steeg hiermee van 9% naar 11%. De werkloosheid onder autochtonenis met 4% veel lager. FORUM, het Instituut voor Multiculturele ontwikkeling, volgt sinds begin 2009 nauwgezet de gevolgen van de economische crisis voor de allochtone bevolking.

De stijging in werkloosheid onder allochtone mannen wordt voor een groot deel veroorzaakt door de sterke stijging onder Surinaamse mannen, van 7% naar 12%. Van de Surinaamse mannen met een lage opleiding is 17% werkloos.

Bron: FORUM / Beeld: Maroc.NL

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in arbeidsmarkt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s