Category Archives: onderwijs

“De discussie over onderwijssegregatie raakt het probleem niet”

“In Nederland gaat de discussie over onderwijssegregatie vaak over kleur, cultuur of religie. Daar moet het niet over gaan; het is de armoede en achterstand op de scholen zelf die de oorzaak vormen voor de segregatie.” Aan het woord is … Continue reading

Posted in onderwijs | 1 Comment

Schoolcultuur versus straatcultuur (wes holleman)

Onderwijsjournalist Leo Prick schreef vorige week in NRC-Handelsblad een opiniebijdrage over bedreigingen van de taakgerichte schoolcultuur. Hij constateert dat de schoolcultuur steeds meer gexc3xafnfiltreerd is door een relaxte straatcultuur, ten koste van een taakgericht leerklimaat en ten koste van de … Continue reading

Posted in onderwijs | Leave a comment

Opgroeien in een slechte wijk heeft grote gevolgen

Bijna 200.000 kinderen beginnen hun leven op achterstand. Wat betekent dat voor hun ontwikkeling?Vorige week kwam het vijfde xe2x80x98Kinderen in Telxe2x80x99-rapport uit. Het nieuws was somber: ondanks alle inspanningen gaat het niet beter met de 200.000 kinderen die het al … Continue reading

Posted in onderwijs | Leave a comment

Geef het islamitisch onderwijs nu eindelijk eens een kans (Bart Voorzanger)

Het islamitisch onderwijs heeft een bestuurlijk en een onderwijskundig probleem, die samen de kwaliteit ondergraven. Overheden hadden dat kunnen weten en ze hadden daar met gerichte hulp iets aan kunnen doen, maar ze sloten er decennialang de ogen voor. Nu … Continue reading

Posted in Bart Voorzanger, onderwijs | Leave a comment

Aantal allochtonen in hoger onderwijs is verdubbeld

Steeds meer jongeren met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse ofSurinaamse achtergrond vinden hun weg naar het hoger onderwijs. Volgensde OESO mag dat een xe2x80x9cgroot succesxe2x80x9d heten. De OESO, eensamenwerkingsverband van dertig welvarende landen, heeft de positie vanniet-westerse allochtonen in het Nederlandse … Continue reading

Posted in onderwijs | Leave a comment

Schooluitval van allochtonen daalt fors

Steeds meer leerlingen halen een startkwalificatie en het aantal leerlingen dat in het afgelopen schooljaar (2008-2009) voortijdig is gestopt met school is fors gedaald. Dit proces geldt voor allochtone leerlingen in het bijzonder. In het  afgelopen schooljaar verlieten 42.600 leerlingen … Continue reading

Posted in onderwijs | Leave a comment

Rijk staakt toelage Islamitisch College Amsterdam

Hetrijk stopt de betaling van het Islamitisch College Amsterdam. De schoolis een van de twee islamitische middelbare scholen in Nederland. Volgensstaatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft het collegevoor het derde achtereenvolgende jaar te weinig leerlingen. Inbijzondere gevallen kan de staatssecretaris … Continue reading

Posted in onderwijs | 3 Comments

PvdA wil wet tegen segregatie onderwijs

De PvdA wil gemeenten meer mogelijkheden geven om kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders op dezelfde basisschool te krijgen. De Kamerfractie van de PvdA zal staatssecretaris Dijksma (Onderwijs) woensdag vragen hiertoe een wet te maken, om zo segregatie in het … Continue reading

Posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen | Leave a comment

Migrantenjongeren tweede generatie grotere psychische problemen dan eerste generatie

Migrantenjongeren op het vmbo uit de eerste generatie hebben minder psychologische problemen dan hun autochtone klasgenoten. Bij de tweede generatie is die voorsprong verdwenen. xe2x80x98Niet elke aanpassing aan de Nederlandse cultuur is positief.xe2x80x99 De multiculturele droom ligt al een tijdje … Continue reading

Posted in onderwijs | Leave a comment

Moslimjeugd past zich beter aan

Moslimjongeren passen zich beter aan de normen, wetten en regels van deNederlandse samenleving dan jongeren met een andere religieuze of eenseculiere gezinsopvoeding. Dat is de conclusie van Hassan Mousavi ineen onderzoek waarop hij donderdag aan de Rijksuniversiteit inGroningen is gepromoveerd. … Continue reading

Posted in islam, jeugdcriminaliteit, onderwijs | Leave a comment