Aantal allochtonen in hoger onderwijs is verdubbeld

Steeds meer jongeren met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse ofSurinaamse achtergrond vinden hun weg naar het hoger onderwijs. Volgensde OESO mag dat een xe2x80x9cgroot succesxe2x80x9d heten.

De OESO, eensamenwerkingsverband van dertig welvarende landen, heeft de positie vanniet-westerse allochtonen in het Nederlandse onderwijs tegen het lichtgehouden. Sinds het midden van de jaren negentig is de deelname vanallochtonen aan het hoger onderwijs verdubbeld, constateren derapporteurs tevreden.

Meer groei is mogelijk
Deallochtone jongeren nemen niet allemaal de route via havo en vwo, maarze gaan steeds vaker studeren. Zo gaat slechts xc3xa9xc3xa9n op de vier (26procent) jongeren van Turkse afkomst naar havo of vwo, terwijl xc3xa9xc3xa9n opde drie (33 procent) uiteindelijk een opleiding in het hoger onderwijsvolgt.

Meer uitval
Er blijven echter nog genoeg zorgen over. Zo haken allochtone leerlingen en studenten vaker af dan autochtonen.

Bron: Erasmus Magazine

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in onderwijs. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s