Het Allochtonenweblog gaat verder als Republiek Allochtonië


Vanaf vandaag verschijnen er geen berichten meer op het Allochtonenweblog. Dit weblog verhuist en gaat verder als Republiek Allochtonië (www.republiekallochtonie.nl). In of op de Republiek Allochtonië treft u ook blogs die de afgelopen 2 maanden op het Allochtonenweblog zijn verschenen.

Dit weblog blijft voorlopig bestaan als ‘archief’. Reacties worden niet meer geplaatst.

De RSS-feed van het nieuwe weblog is http://www.republiekallochtonie.nl/rss/

De Republiek Allochtonie kunt u op Twitter blijven volgen via http://twitter.com/allochtonie

Voor al uw vragen, opmerkingen, persberichten en ingezonden stukken is het primaire emailadres voortaan info@republiekallochtonie.nl

Uw haatmail kunt u blijven richten aan het oude, in onbruik geraakte adres: allochtonenweblog@hotmail.com

Posted in ewoud butter, weblogberichten | Leave a comment

Archief Allochtonenweblog niet bereikbaar

Beste bezoeker,

Sanoma probeerde sinds 23 augustus dit weblog te migreren. Dat is niet goed gelukt, veel artikelen zijn door gepruts van web-log/ Sanoma onleesbaar geworden. Excuus voor het ongemak. Het Allochtonenweblog is in mei 2010 gestopt en verder gegaan als www.republiekallochtonie.nl

 

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Het jaaroverzicht integratie 2010

Logo_republiek_allochtonie
Voor degenen die nog willen terugblikken: Republiek Allochtonië biedt u een uitgebreid overzicht van de opmerkelijkste en best bekeken berichten van het afgelopen jaar op het Allochtonenweblog (tot april 2010) en Republiek Allochtonie (vanaf april 2010). U kunt dit jaaroverzicht ook als pdf downloaden, zie hiervoor de link onderaan het bericht.

Wij wensen alle bezoekers een heel  vrolijk en gezond 2011!

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“De discussie over onderwijssegregatie raakt het probleem niet”

“In Nederland gaat de discussie over onderwijssegregatie vaak over kleur, cultuur of religie. Daar moet het niet over gaan; het is de armoede en achterstand op de scholen zelf die de oorzaak vormen voor de segregatie.” Aan het woord is Anja vink, onderzoeksjournalist en auteur van het boek ‘Witte zwanen, zwarte zwanen’, over de scheiding tussen witte middenklasse scholen en zwarte achterstandsscholen. Het boek is het resultaat van een zoektocht naar de werking van onderwijssegregatie. “Acht jaar lang heb ik over dit onderwerp geschreven en steeds kom ik uit op hetzelfde probleem. De achterstand van de leerlingen cumuleert op deze scholen en dat is heel slecht voor deze leerlingen. Maar daar draaien we in Nederland met een grote boog omheen”, aldus Vinkop NICIS. lees verder

Posted in onderwijs | 1 Comment

Publicatie over allochtonen met homoseksuele gevoelens

ACB Kenniscentrum heeft, in de vorm van een quickscan, een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het huidige beleid ten aanzien van allochtonen met homoseksuele gevoelens, hun sociaal-culturele en religieuze achtergronden, behoeften van de doelgroep en gebruikte methodieken.

Ook zijn good practices verzameld en bestudeerd en is er bij hulpverleners geinventariseerd of er behoefte is aan verdieping en/of verbreding van beleid en activiteiten. Bijzondere aandacht wordt in deze quickscan besteed aan de positie van allochtone lesbiennes.

De publicatie is het verslag van de quickscan. Lees hier de publicatie.

Posted in emancipatie | Leave a comment

“Zembla zonder ontploffende spinnen “; Deel 1 over uitzending over Wilders (Martijn de Koning)

ZemblaEr is veel te doen over de uitzending van Zembla. Een bloemlezing: Leni Riefenstahl technieken, linkse omroepmisbruikende makers, taboedoorbrekend, olie op het vuur, journalistiek dieptepunt, adequaat, ontevreden, leugenachtig, nazi-hitserij, linkse journalistiek in overdrive, tunnelvisie, zeperd, dom en smakeloos en manipulatieve leugenachtigheid en misleiding van links! Zembla hanteerde methoden die we terug kunnen vinden in films als Fitna en Der Ewige Jude om duidelijk te maken hoe Geert Wilders de angst voor islam exploiteert en wat hem dat oplevert. Laten we nu deze Wilders docu eens strippen van alle ongein en focussen op twee zaken: zijn uitlatingen in de docu en de uitspraken van deskundigen.
Wilders, profeet van de angst: ZEMBLA

Moslims kunnen de teksten in de Koran die eeuwig gelden voor alle moslims, ook vandaag de dag nog beschouwen als een license to kill. Wat zou ik trots zijn als de Nederlandse Tweede Kamer een keer zou zeggen we wachten niet af en we gaan die zieke ideologie, die foute godsdienst de Islam en dat boek de Koran wat oproept om verschrikkelijke dingen te doen met mensen, met christenen, met Joden, met vrouwen met noem maar op, xe2x80x98t staat er allemaal letterlijk in, we gaan er voor zorgen dat dat niet meer in de hoofden van de mensen komt en ook niet meer in de moskee wordt voorgelezen door iemand, een imam die zegt dat het ook nog de waarheid en het ware woord van God is. Als we dat nou eens zouden voorkomen, dan zou Nederland er toch zo veel beter uitzien.

Let goed op wat Wilders hier zegt. Allereerst interpreteert hij de Koran als een license to kill. De Koran zou moslims een vrijbrief geven om te moorden. Nou is het zonder meer waar dat de Koran diverse citaten bevat die uitgelegd kunnen worden als een oproep tot geweld of op z’n minst denigrerend zijn ten opzichte van ongelovigen. Dat gebeurt echter vrijwel altijd in een context van oorlog en strijd en op het moment dat de strijd luwt aan de kant van de ongelovigen dienen ook moslims hun strijd te staken. Prof. Leemhuis die een gezaghebbende vertaling heeft gemaakt van de Koran stelt het volgende:

Continue reading

Posted in media, wilders pvv | Leave a comment

Meer voetbalclubs hanteren allochtonenstop

Steeds meer voetbalclubs hanteren een allochtonenstop. Nu ook Quick 1888 in Nijmegen. John Peters, bestuurslid van Quick 1888, op radio 1: ‘Er zijn meer excessen op en naast het veld door allochtonen.’

Die excessen komen onder meer vanwege het communicatieprobleem die er bestaat met de ouders. ‘Ze weigeren voor een groot deel om Nederlands te praten’, aldus Peters. De allochtone jongeren mogen wel lid worden en meetrainen, maar geen competitie spelen. Allochtone jongeren krijgen ook eerst een intake, waarbij aan de ouders wordt gevraagd of ze verenigingswerk willen doen. Iets waar ook autochtone ouders niet zo happig op zijn, erkent Peters.

Peters vindt dat er geen sprake is van discriminatie, maar van ‘een nieuw aannamebeleid’. Peters streeft allereerst naar een 50-50 percentage. Op het moment voetbalt er bij de Nijmeegse amateurclub 70% allochtonen tegen 30% autochtonen. In 2013 moet dit percentage andersom zijn, zo stipuleert het nieuwe aannamebeleid.
Volgens Peters zijn er meer voetbalclubs die allochtonen weren, maar er niet voor uitkomen zoals Quick 1888 wxc3xa9l doet.
Morgen heeft Peters een gesprek met GroenLinks-wethouder Floris Tas. De bestuurder ziet het gesprek met optimisme tegemoet.

Bron: Wereldjournalisten

Posted in integratie | Leave a comment

Wie van gelovigen onzichtbaarheid eist, overtreedt de grondwet (Bart Voorzanger)

Volgens artikel 1 van onze grondwet is xe2x80x98Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, xe2x80xa6 niet toegestaan.xe2x80x99

De betekenis daarvan lijkt niet helemaal tot iedereen doorgedrongen. Neem de discussies over islamitische ambtenaren die een hoofddoek willen dragen of die iemand van het andere geslacht geen hand willen geven. Er zijn een hoop mensen die vinden dat zulke mensen geen ambtenaar mogen zijn.

Een deel van de weerstand richt zich direct tegen de islam en komt voort uit xenofobe ressentimenten. Maar het protest is breder dan dat en heef te maken met een wezenlijk onbegrip waar xe2x80x99t om godsdienst gaat. PvdAxe2x80x99er Eddy Terstall illustreert dat aardig in een column op de website van zijn partij:

Wanneer religie meer pretendeert te zijn dan de persoonlijke band tussen mens en God dan wordt het een politieke ideologie en dan is tegenactie xe2x80xa6 vereist.

Van bezwaar tegen dat idee is op die site weinig te merken. Maar als onze wetgever er net zo over gedacht had als Terstall, was xe2x80x98godsdienstxe2x80x99 nooit in artikel 1 van de grondwet opgenomen. Dat artikel komt voort uit het besef dat God voor wie in hem gelooft vaak net wat meer is dan een imaginair vriendje, meer dan een knuffel voor xe2x80x99s avonds in bed. Voor een beetje gelovige is God een macht die eisen stelt aan je manier van leven, verdraaid ongemakkelijke eisen soms zelfs.  Godsdienst wordt daarmee zichtbaar in hoe mensen zich uiten en gedragen, net zo zichtbaar als hun ras of geslacht. Dxc3¡t leidde op allerlei momenten in allerlei landen tot de discriminatie die een in stilte en afzondering beleden persoonlijke band tussen mens en God nooit had opgeroepen, en die onze grondwetgever onaanvaardbaar acht. Terstall signaleert terecht dat religie politiek kan worden maar hij vergeet kennelijk dat ook discriminatie op grond van politieke gezindheid verboden is. Of zou hij echt denken dat het woordje xe2x80x98ideologiexe2x80x99 meer betekent dan xe2x80x98gezindheid die de mijne niet isxe2x80x99?

Terstall, en naar ik vrees velen met hem, zeggen tegen mensen met een godsdienst: xe2x80x98Allemaal prima, die religie van jullie, maar xc3xa9xc3xa9n ding: geloven doe je thuis en je zorgt maar mooi dat wij daar niets van merken.xe2x80x99 Vervang xe2x80x98religiexe2x80x99 hier door huidskleur, geslacht of seksuele voorkeur, en je ziet hoe onheus zoxe2x80x99n houding is.

Continue reading

Posted in Bart Voorzanger | Leave a comment

Een lintje voor Brahim Fattah en Ayhan Tonca

Brahim Fattah van het instituut voor Politiek en Publiek (IPP) en Ayhan Tonca, voormalig opbouwwerker en actief CDA-lid in Apeldoorn, kregen van de koningin een lintje.

Het behaagde de koningin dit jaar 3746 keer om iemand die zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse samenleving, te eren met een koninklijk lintje. Een kleine honderdtal allochtone Nederlanders viel deze eer ook te beurt. Opvallend was het grote aantal Turkse Nederlanders dat in aanmerking kwam voor een lintje. Maar ook de Molukse Nederlander S. Lekatompessy uit Gennep kreeg een lintje opgespeld evenals de Chinese Nederlandse W.F.  Cheung in Haarlem. Lees verder op wereldjournalisten

Posted in integratie | Leave a comment

Sharia in Nederland (uitzending Rondom 10)

Sharia-rechtbanken zoals in Engeland bestaan hier niet. De sharia is de islamitische wetgeving. Volgens een rapport dat opgesteld is in opdracht van het Ministerie van Justitie is er in Nederland geen sprake van een parallelle wetgeving als de sharia. Hooguit is er sprake van advisering en geschilbemiddeling. Maar hoe ver gaat de bemiddeling? Wordt die bemiddeling door moslims als bindend beschouwd?

De sharia roept bij niet-moslims en zelfs bij sommige moslims heftige reacties op, omdat het vaak in verband wordt gebracht met met stenigen van vrouwen en eerwraak. Voor veel moslims is sharia ook een xe2x80x98way of livingxe2x80x99, een leidraad bij bijvoorbeeld echtscheidingen, familiaire ruzies en geldproblemen tussen moslims. In Nederland tellen we 1,2 miljoen moslims. Hebben die het recht op sharia als dat een wezenlijk onderdeel is van hun geloofsovertuiging en hun leven? Is het denkbaar of wenselijk dat de sharia in Nederland wordt toegepast?

Veel Nederlanders zullen een invoering van de sharia zien als een verdere inbedding van de islam in de Nederlandse samenleving. Officieel is er geen shariarechtspraak, maar is dat ook zo? Is er in Nederland al sprake van een bepaalde vorm van islamitische wetgeving? Want welke bemiddeling wordt als de belangrijkste gezien: die van de rechter of die van de sharia-bemiddelaar? Ons rechtsstelsel zegt dat allen gelijk zijn en gelijk worden behandeld. Maar geldt dat ook bij bemiddeling binnen de sharia?

In Rondom 10 een debat tussen moslims, niet-moslims, politici, juristen en wetenschappers over de sharia in Nederland.Rondom 10 heeft ook een exclusief interview met Sheich Haitham al-Haddad, de voorzitter van de vijf Islamitische rechtbanken in Engeland, die op verzoek van Nederlandse moslims in Nederland is om te praten over de sharia. Bron: Rondom 10

Lees hier het rapport

               Get Microsoft Silverlight    

Posted in islam | Leave a comment