Moslimjeugd past zich beter aan

Moslimjongeren passen zich beter aan de normen, wetten en regels van deNederlandse samenleving dan jongeren met een andere religieuze of eenseculiere gezinsopvoeding.

Dat is de conclusie van Hassan Mousavi ineen onderzoek waarop hij donderdag aan de Rijksuniversiteit inGroningen is gepromoveerd. Hij onderzocht ruim 250vrijgemaakt-gereformeerde, liberaaljoodse, soennitische moslim-,sanatan dharma hindoe- en seculiere gezinnen met jongeren tussen de 12en 21 jaar.

Sociaal wetenschapper enislamoloog Mousavi in het Parool over de misdragingen van moslimjongeren in diverse steden: ”Sommige politicigaan ervan uit dat deze problemen alleen door de religie komen, terwijlook veel andere factoren een rol spelen. Mijn onderzoek laat zien datmoslimjongeren zich beter aanpassen aan de sociale grenzen dan anderejongeren.”

”Mijnresultaten laten zien dat jongeren waar thuis een religie wordtgepraktiseerd, meer de neiging hebben tot het aanpassen aan wetten enregels dan de jongeren die een seculiere opvoeding krijgen.”

Volgens Mousavi pleit voor aanvullend onderzoek meteen grotere steekproef. ”In elk geval lijkt het mij relevant dat ditsoort onderzoeken serieus worden genomen naast de andere geluiden in desamenleving die juist tot polarisatie leiden”, zegt Mousavi, die alspolitiek vluchteling uit Iran ruim twintig jaar in Nederland woont.

Bron: Het Parool

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in islam, jeugdcriminaliteit, onderwijs. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s