Schooluitval van allochtonen daalt fors

Steeds meer leerlingen halen een startkwalificatie en het aantal leerlingen dat in het afgelopen schooljaar (2008-2009) voortijdig is gestopt met school is fors gedaald. Dit proces geldt voor allochtone leerlingen in het bijzonder.

In het  afgelopen schooljaar verlieten 42.600 leerlingen voortijdig de school. Dat zijn ruim 4000 minder leerlingen dan het jaar daarvoor. Dat hebben staatssecretaris Marja van Bijsterveldt en minister Plasterk vandaag bekend gemaakt. ‘Meer diplomaxe2x80x99s, minder drop outs. We boeken winst. De landelijke doelstelling van 35.000 komt in zicht’, aldus de bewindslieden.

Lees verder op wereldjournalisten

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in onderwijs. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s