Monthly Archives: July 2008

Fatwa van de dag

Herinnering aan hen die integratie verwarren met assimilatie: "U weet wel dat wie zich als goed Nederlands burger gedraagt, daarmee zijn eigen cultuur en godsdienst niet verloochent. Integendeel, zoals het vroeger heette: het ideaal was integratie met behoud van identiteit. … Continue reading

Posted in fatwa van de dag | Leave a comment

Columnist Allochtonenweblog in Israxc3xabl en Palestina

Deze zomer verblijft Niels van den Berge, xc3xa9xc3xa9n van de columnisten van het Allochtonenweblog, voor een kleine vier weken in Israxc3xabl en Palestina.Het grootste deel van de tijd daarvan zal hij doorbrengen in hetDeheishe vluchtelingenkamp te Bethlehem, waar hij Engelse … Continue reading

Posted in niels van den berge, weblogberichten | Leave a comment

Cultuur en religie bij de huisarts

Gezondheidsinstituut Nivel heeft onderzoek gedaan naar de mening van Nederlanders over of huisartsen in hun praktijk rekening zouden moeten houden met religieuze en culturele aspecten van hun patienten. Bijna de helft vindt dat huisartsen rekening moeten houden met de religieuze … Continue reading

Posted in gezondheid | Leave a comment

Azivo onderzoekt mogelijkheden Suriname polis

De Haagse zorgverzekeraar Azivo wil een polis voor Surinamers op de markt brengen. In deze zorgverzekering moeten, naast de basisvoorzieningen, meer voorzieningen worden opgenomen om onder meer diabetes en hart- en vaatziekten te voorkomen, kwalen waar Surinamers relatief vaak last … Continue reading

Posted in gezondheid | 1 Comment

Strengere controle bedrijven met illegalen in dienst

Deze week bespreken de Europese lidstaten een richtlijnvoorstel van de Europese Commissie om strenger te controleren op bedrijven die illegaal migranten in dienst hebben. De Commissie vindt het onwenselijk dat er zoveel ongedocumenteerde immigranten in de EU werken. Schattingen lopen … Continue reading

Posted in arbeidsmarkt | Leave a comment

Gemengde scholen geen wondermiddel

De gemeente Den Haag en de Haagse schoolbesturen hebben een convenant getekend om integratie in het basisonderwijs te bevorderen. Via het onderwijs kunnen kinderen elkaars verschillende culturen en achtergronden leren kennen en dergelijke ontmoeting wil Den Haag stimuleren. Het onderwerp … Continue reading

Posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen | Leave a comment

Hirsch Ballin gaat in beroep tegen vonnissen importbruiden

De uitspraken die twee rechters afzonderlijk van elkaar deden over een Marokkaanse vrouw die haar inburgeringstoets niet in Marokko hoefde te doen en een Sri Lankaanse man die zich bij zijn Nederlandse vrouw mag voegen, ook al verdient zij niet … Continue reading

Posted in integratie | Leave a comment

Conflict islamitische school en wethouder in Rotterdam

De onderwijsinspectie oordeelde dat het onderwijsaanbod van de islamitische school voor voortgezet onderwijs Ibn Ghaldoun in Rotterdam zeer onder de maat scoorde. De school werd een van de zwakste scholen in Nederland genoemd. CDA-wethouder Geluk (van Onderwijs) stuurde een brief … Continue reading

Posted in onderwijs | Leave a comment

Amsterdam maakt actieplan tegen segregatie in onderwijs

Amsterdamse bestuurders willen een einde maken aan de ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen. Uit een onderzoek van de Dienst Onderzoek en Statistiek blijkt dat bijna een kwart van de basisscholen in Amsterdam de ‘wit’ is of te ‘zwart’ (respectievelijk 17 en … Continue reading

Posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen | Leave a comment

Inkomenseis lager bij gezinsvorming

Voor de tweede keer in korte tijd haalt een rechter een streep door een van de belangrijkste aanscherpingen van de regels voor huwelijksmigratie, die tot stand kwamen onder Verdonk in 2004. Vorige week bepaalde de Amsterdamse rechtbank dat migranten die … Continue reading

Posted in integratie | Leave a comment