Category Archives: proces Wilders

Brief van Koranexperts is boemerang (2) (Peter Wierenga)

Marlies ter Borg, xc3xa9xc3xa9n van de opstellers van de brief die Koranexperts aan de rechters van Geert Wilders stuurden, reageerde vorige week op het Allochtonenweblog op een blog van Peter Wierenga, die eerder op Pluspost was verschenen. Wierenga had gesteld … Continue reading

Posted in proces Wilders | 1 Comment

Selectief schouder ophalen bij uitspraken Wilders helpt niet (Marlies ter Borg)

"Godsdienstkritiek moet mogen, zelfs onzinnige vergelijkingen zoalsdie van Hitler met Mohammed. Zoals het omgekeerd ook niet strafbaar isom de PVV op xc3xa9xc3xa9n lijn te zetten met extreem-rechts, nog zoxe2x80x99n lozeparallel. Je schouders erover ophalen luidt het devies voor zowelWilders als … Continue reading

Posted in proces Wilders | 5 Comments

Brief van Koran-experts is boemerang (Peter Wierenga)

Nederlandse islamdeskundigen hebben een open brief geschreven aan de rechters en het Openbaar Ministerie. Hierin gaan zijin op Korancitaten, onder meer uit Fitna, om te bewijzen dat de islamgeen gewelddadige religie is zoals Wilders beweert. Maar onbedoeldtonen de vijf experts … Continue reading

Posted in islam, opinie, proces Wilders | 1 Comment

Mobiliseren en ridiculiseren van onbehagen xe2x80" Over kutmarokkanen, haatbaarden en tokkies

Het is een geliefde bezigheid, het ridiculiseren van aanhangers van islam en van Geert Wilders. Termen als haatbaarden (gereserveerd voor alles wat op radicale moslims lijkt en met Rage Boy als een bijna archetypische verbeelding ervan) en tokkies (meest recent … Continue reading

Posted in multicultureel onbehagen, opinie, proces Wilders, wilders pvv | 1 Comment

Volledige tekst open brief en factsheet van islamgeleerden (proces Wilders)

Hieronder de volledige tekst van de open brief en een eerste factsheet die 5 islamexperts in het kader van het proces tegen Geert Wilders hebben gestuurd aan de rechtbank, het Openbaar Ministerie, de benadeelde partijen en de advocaat van Geert … Continue reading

Posted in proces Wilders, wilders pvv | 1 Comment

Zes experts: Wilders manipuleert koranteksten

Zes experts op het gebied van de Koran, de islam en het recht stellendat Geert Wilders zich "suggestief en misleidend” uitlaat. DePVV-voorman hakt Koranverzen in twee stukken. Het vreedzame stukjeverstopt hij, menen ze. Paul Wilders, de kritische broer van Geert, … Continue reading

Posted in proces Wilders, wilders pvv | 1 Comment

Extreemrechts steunt Wilders in demonstratie

Diverse extreemrechtse kopstukken waren vandaag aanwezig op de pro-Wilders demonstratie, waaraan naar schatting 300 mensen deelnamen. Tenminste, dat beweert het anti-fascistisch onderzoekscollectief Kafka, volgens sommigen een extreemlinkse organisatie.Kafka spotte en fotografeerde onder andere de heer Joseph Adolf Heitmann (1943) uit … Continue reading

Posted in proces Wilders, wilders pvv | Leave a comment

Proces Wilders gericht tegen de vrijheid (Meindert Fennema)

Haatzaaien is de kern van het politieke bedrijf. Een veroordeling op die grond zou een ontoelaatbare inperking van de politieke vrijheid zijn. De Nederlandse wetgeving gericht op het bestrijden van discriminatie stamt van voor de Tweede Wereldoorlog. Het strafbaar stellen … Continue reading

Posted in proces Wilders, wilders pvv | Leave a comment

Wie betaalt de verdediging van Geert Wilders?

Wilders is de belangrijkste Europeaan van dit moment. Hij heeft de potentie een historisch figuur te worden. Een eventuele veroordeling van Wilders zal zijn kansen op een premierschap vergroten. Dat verklaart Daniel Pipes in een artikel dat in verschillende talen … Continue reading

Posted in proces Wilders, wilders pvv | 6 Comments

Het komende proces Wilders: wat er wezenlijk op het spel staat

Het proces tegen Wilders, dat op 20 januari a.s., na wat eerdere inhoudelijke schermutselingen, volop van start gaat, werpt zijn schaduw vooruit. Naarmate deze rechtszaak dichterbij kwam, hebben geluiden dat een dergelijk proces xc3xbcberhaupt niet zou mogen plaatsvinden steeds meer … Continue reading

Posted in proces Wilders, wilders pvv | 14 Comments