Brief van Koranexperts is boemerang (2) (Peter Wierenga)

Lifeofbrian294x200Marlies ter Borg, xc3xa9xc3xa9n van de opstellers van de brief die Koranexperts aan de rechters van Geert Wilders stuurden, reageerde vorige week op het Allochtonenweblog op een blog van Peter Wierenga, die eerder op Pluspost was verschenen. Wierenga had gesteld dat de brief van de Koranexperts als een boemerang zou werken. Ter Borg stelt dat het niet helpt om selectief de schouders op te halen bij de uitspraken van Wilders. Op zijn beurt reageert nu Peter Wierenga nu weer op Pluspost en het Allochtonenweblog.

Geachte mevrouw Ter Borg,

Allereerst hartelijk dank voor uw brief, waarin U reageert op mijn column op Pluspost: Brief van Koranexperts is boemerang. Altijd fijn om misverstanden uit de weg te ruimen, al hoop ik dat U de Koran nauwkeuriger leest dan mijn column.

Laten we beginnen met de boemerang. Die metafoor verwijst naar hetproces tegen Geert Wilders. Zoals we allemaal weten staat dePVV-voorman terecht voor een hele serie uitspraken over de islam,waaronder zijn vergelijking van de Koran met Mein Kampf. En probeert ie zijn onschuld mede aan te tonen door islamkritische getuigen op te roepen. 

U en enkele andere Koranexperts hebben kennelijk gemeend om hierop te moeten reageren. In een brief aan de rechtbank, het Openbaar Ministerie en de verdachte, bestrijdt u diens visie op Koranverzen in de film Fitna.Mijn stelling is niet dat u ongelijk heeft in dit theologische dispuut- het gaat immers om de interpretatie van een heilig boek. Sterker nog,ik noem enkele van uw observaties xe2x80x98terechtxe2x80x99. Maar ik vrees dat uonbedoeld (tenzij u een briljante dubbelspion bentxe2x80xa6) Wilders een handjehelpt in zijn proces.

Want xc3xbaw uitleg van de Koranverzen maakt duidelijk dat gesprokenwordt over oorlog en vrede, en hoe te handelen tegenover vijanden.Geenszins verwonderlijk, want de historische Mohammed – even aangenomendat hij inderdaad de auteur is van de Koran – was ook de politieke enmilitaire aanvoerder van de moslims. U trekt zelfs een parallel met hetmoderne oorlogsrecht en met de afschrikkingsdoctrine van de KoudeOorlog (xe2x80x99terroriseren = angst aanjagenxe2x80x99). Een ander type profeet dusdan Jezus of Boeddha. Zeker, nog lang geen Hitler, maar het plaatst decitaten wel in militair perspectief.

Ik denk dus dat de rechter Wildersxe2x80x99 vergelijking nu eerder milderzal beoordelen, dat is de boemerang die ik zag vliegen. Een jurist kanzoxe2x80x99n theologisch dispuut niet beslissen. Dat hoeft hij gelukkig ookniet, hij hoeft alleen te kijken naar de strafbaarheid. Maar hoe meeraanknopingspunten er zijn om de Koran te interpreteren als eengewelddadige tekst, zoals Wilders doet – net als, ironisch genoeg,extremistische moslims -, hoe lastiger het wordt voor de rechters om deverdachte op dit punt schuldig te bevinden.

Sowieso zou zoxe2x80x99n vergelijking niet strafbaar moeten zijn. De opzichzelf terechte gevoeligheid van de Tweede Wereldoorlog, van deHolocaust, vertroebelt onze blik. Zouden we iemand wel mogenvergelijken met Mao of Stalin, die nog meer doden op hun gewetenhebben, maar niet met Hitler? Natuurlijk weet Wilders dat ie mensenkwetst met deze onzinnige vergelijking. Maar juist daarom kun je hetbeste je schouders ophalen en geen aangifte doen. Hou het bij eenweerwoord.

Metzoxe2x80x99n nonchalante reactie accepteert de liberale moslim dat zijn geloofbespot kan worden in een democratische rechtsstaat, in de wetenschapdat de Grondwet hem tegelijk vrijheid van godsdienst biedt. Ik wilervoor waken dat godsdienstkritiek niet meer zou mogen, dat zou eenstap terug zijn. Een moslimvariant op The Life of Brian, ik kijk er met plezier naar uit. Alleen vrees ik voor aangiftes.

Laten we de gang naar de rechter bewaren voor daadwerkelijke discriminatie van personen.Bijvoorbeeld als Wilders zegt dat wat zijn partij betreft xe2x80x98veel moslimshet land uit moetenxe2x80x99. Daar had de aanklacht zich op moeten toespitsen,dan was het niet de theologische exercitie geworden die u nu hekelt. Ukunt een hoop zeggen van Wilders, maar niet dat hxc3xadj de dagvaarding, dietot uw verdriet breed uitgesponnen werd voor de cameraxe2x80x99s, heeftopgesteld.

Tot slot spreekt U mij persoonlijk aan: xe2x80x98Of baseert U uw conclusieop historisch onderzoek, bv naar de schouderophaal actie in de dertigerjaren? Naar mijn mening lijdt denkend Nederland in deze kwestie aanzelfcensuur. Vandaar dat Wilders vrijspel heeft. De breed gedragen,(selectieve) schouderophaal actie heeft jaren geduurd en niet gewerkt.Nu gaan we het eens met een andere strategie proberen.xe2x80x99

Nee, ik heb geen uitgebreid historisch onderzoek gedaan. Ik weet weldat er in de jaren dertig veel straatgeweld was en dat Hitler al in1923 een militaire coupprobeerde te plegen. Tot nu toe heb ik geen aanwijzingen dat de PVV netzo antidemocratisch is als de NSDAP, anders zou ik meteen in de penklimmen. De PVV is zelfs tot compromissen bereid op alle punten behalvede AOW. Een cordon sanitairelijkt me dus onverstandig. Gewoon het debat aangaan, buiten derechtszaal. Gezien alle anti-Wilders polemieken valt het met diezelfcensuur van denkend Nederland overigens best mee.

De echte vraag is niet, zoals U schrijft, welk standpunt over deislam de meeste media-aandacht krijgt, maar hoe om te gaan met (harde)religiekritiek. De schouderophaler wint. Always look on the bright side of life!

Met vriendelijke groet,

Peter Wierenga

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in proces Wilders. Bookmark the permalink.

1 Response to Brief van Koranexperts is boemerang (2) (Peter Wierenga)

  1. Hm. Meneer Wieringa geeft mevrouw Ter Borg gelijk in haar visie op bepaalde passages in de koran, maar vindt dat ze die visie beter voor zich had kunnen houden omdat ze nu de heer Wilders in de kaart speelt. Ik vind dat een griezelig standpunt. Wie deskundige visies verhult om een gedaagde bij zijn verdediging tegen te werken, ondergraaft de rechtstaat evenzeer als een openbaar ministerie dat ontlastend materiaal uit z’n dossiers wiedt. Dat moet je niet willen.
    Meneer Wilders roept nu al dat hij geen eerlijk proces krijgt. Laten we er alsjeblieft voor zorgen dat hij daar nooit gelijk in krijgt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s