Wie betaalt de verdediging van Geert Wilders?

Wilders is de belangrijkste Europeaan van dit moment. Hij heeft de potentie een historisch figuur te worden. Een eventuele veroordeling van Wilders zal zijn kansen op een premierschap vergroten. Dat verklaart Daniel Pipes in een artikel dat in verschillende talen en landen op het internet is verschenen. Pipes is directeur van de Amerikaanse denktank Middle East Forum en xc3xa9xc3xa9n van de belangrijkste geldschieters van de verdediging van Wilders.

Morgen begint het proces tegen Geert Wilders, of, misschien kun je beter zeggen: morgen begint de verkiezingscampagne van de PVV. Want wat de uitslag ook zal zijn, de kans is groot dat Wilders als grote winnaar eruit zal komen.
Wordt hij vrij gesproken, dan zal hij zich gesterkt voelen en doorgaan op de ingeslagen weg van polarisatie. Wordt hij veroordeeld, dan zal hij zich kunnen opwerpen als martelaar van het vrije woord. Uitspraken van Wilders waarvoor hij mogelijk veroordeeld wordt, zullen in dat geval in een veelvoud aan variaties op het internet en in media verschijnen. De geest is wat dat betreft al lang uit de fles.

In beide gevallen, bij een veroordeling en bij een vrijspraak, zal er een grote groep Nederlanders zijn die het vertrouwen in de rechtsstaat verloren heeft. Om die reden denk ik dat de Nederlandse samenleving weinig te winnen heeft bij het proces tegen Wilders.

Weinig aandacht is er voor de steun die Wilders voor het proces uit het buitenland krijgt. En dat is vreemd, want dat zou waarschijnlijk wel het geval zijn geweest wanneer een andere partij bakken met geld uit bijvoorbeeld Saoudi-Arabie zou ontvangen. Op tientallen, misschien wel honderden sites is er het afgelopen jaar opgeroepen om donaties aan Wilders over te maken. De belangrijkste motivatie om Wilders te steunen is zijn strijd tegen de (extremistische) islam en zijn steun voor Israel, waarover Fitna 2 zal gaan.
Behalve uit Israel, ontvangt Wilders ook veel steun uit de VS. Wilders wil zelf geen openheid geven over de omvang van die steun, maar xc3xa9xc3xa9n van zijn geldschieters uit de VS, Danixc3xabl Pipes is daar een stuk gemakkelijker over. Hij had het in juni van dit jaar tegenover de Volkskrant al over een getal van zes cijfers, ‘tussen een ton en een miljoen dollarxe2x80x99. Pipes is de oprichter van het Legal Project (LP). Het LP liet tegenover de Volkskrant weten dat  de rechtszaak tegen Wilders een xe2x80x98lakmoesproef voor Europaxe2x80x99 wordt, of er xe2x80x98werkelijk vrijheid van meningsuiting bestaat of dat het steeds meer opschuift naar landen als Saoedi-Arabixc3xab en Iranxe2x80x99. Volgens LP-directeur Goldstein worden de donaties die bij LP voor Wilders binnenkomen,  xe2x80x98rechtstreeks aan zijn advocaten betaaldxe2x80x99, aldus Goldstein. De LP voorziet Wilders ook van juridisch en tactisch advies.xe2x80x99
Hiermee gebeurt voor alle duidelijkheid niets illegaals.

Opvallend is overigens de motivatie die Pipes nu geeft om Wilders testeunen. Hij verklaart het nu niet eens te zijn met Wilders opvattingenover de islam: Pipes respecteert de religie, maar wil vooral islamistenbevechten. Zijn reden om Wilders te steunen is nu vooral dat de PVV (inde woorden van Pipes een grassroots political movement) wordtgecriminaliseerd en gedemoniseerd door moslims en links. Wildersvertegenwoordigt in de ogen van Pipes alle westerlingen die hunbeschaving lief hebben. Wilders vrijheid van meningsuiting heeftvolgens hem dan ook implicaties voor ons allemaal.

Je gaat je bijna afvragen of de geldschieter van Wilders wel goedgeinformeerd is. Pipes gaat op geen enkele aanklacht tegen Wildersinhoudelijk in. Het kan verder een punt van discussie zijn of je dePVV, bestaande uit welgeteld 1 lid (maar wel met 2 miljoen aanhangers),een grassroots beweging kunt noemen. En ook Pipes stelling dat Wildersalle westerlingen vertegenwoordigt die hun beschaving lief hebben,lijkt me op z’n minst een punt van discussie. De vrijheid vanmeningsuiting is in onze beschaving een heel groot en kostbaar goed,maar beschaafde en verantwoorde omgangsvormen, bijvoorbeeld tenopzichte van minderheden, zijn dat ook.
Van een beschaafdegrassrootsbeweging verwacht ik tenslotte ook transparantie over definanciering van deze beweging, zeker wanneer dit geld niet vanuit de ‘grassroots’, maar uit het buitenland komt. En, zoals Bas Heijne eerder in het NRCschreef:"Je kunt geen transparantie van de financiering van moskeexc3xabnblijven eisen, wanneer je eigen financixc3xable achtergrond zo duister is.En wanneer Wilders zelf blijft weigeren om open kaart te spelen, danlijkt me het een waardevolle journalistieke taak om klaarheid tebrengen."

Links

Meer over Wilder en de PVV hier
Meer over vrijheid van meningsuitig hier

Op Closer een overzicht van meer internationale sites waar over het proces tegen Wilders gediscussieerd wordt: 

IFPS has an online symposium featuring for example Bat Yexe2x80x99or. Global Voices looks at two Egyptian blogs (one of them Ramblings of a Fool for Life) and Daniel Pipes explains why he stands behind Geert Wilders. An earlier statement by The American Muslim features on a Facebook group Muslims response to Geert Wilders (The Dutch Parliament Member). Also several news sources provide some information: The Times, TAZ.de, Libxc3xa9ration.fr, and Deutsche Welle. The Dutch NRC International has a brief but adequate overview of the case  Has Wilders broken the law? and Radio Netherlands asks who is funding Wildersxe2x80x99 defence.

Nederland Bekent KLeur heeft in een filmpje de uitspraken van Wilders op een rijtje gezet die volgens de stichting omstreden zijn.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in proces Wilders, wilders pvv. Bookmark the permalink.

6 Responses to Wie betaalt de verdediging van Geert Wilders?

 1. Truth Hurts says:

  Aah Ewoud Butter.

  De Islamapologist pur sang, van het type die met droge ogen kan beweren dat de schuld van een allochtonenprobleem niet bij hun ligt, maar bij anderen!

  Wie de beveiliging van Wilders betaalt, meneer Butter, zijn helaas niet alleen zijn bedreigers.

  In uw optiek zal het wellicht zo zijn dat Dhr. Wilders zxc3xa9lf verantwoordelijk is voor zijn bedreigingen, want hij zou het er, als ik zo’n beetje uw ideexc3xaben over ‘haatzaaien’ lees, zo’n beetje zelf naar gemaakt hebben, nietwaar?

  Welnu, daarvoor staat hij nou terecht, en om de een of andere vreemde reden de mensen die hem persoonlijk demoniseren, niet.

  Degenen die de beveiliging van Wilders betalen, meneer Butters, zijn dezelfden die ook opdraaien voor alle andere kapitale blunders van een kabinet die met haar gigantisch incompetente gepruts voor nog veel grotere en kostbaardere problemen heeft gezorgd dan Wilders, namelijk wij, het volk.

 2. Ewoud says:

  beste truth hurts, met ‘ verdediging’ bedoel ik zijn juridische verdediging en niet zijn beveiliging.
  Voor alle duidelijkheid: wat mij betreft moet Wilders in vrijheid over de islam als religie kunnen spreken. Die vrijheid is een groot goed en ik vind het triest dat Wilders daarom beveiliging nodig heeft.
  Wilders gaat alleen verder: hij discrimineert en kwetst soms bewust (zoals in geval van de kopvoddentax). In dat geval is het een goed democratisch gebruik dat degenen die zich beledigd voelen niet naar de wapens grijpen, maar de mogelijkheid hebben om de rechter om een uitspraak te vragen.

 3. Truth Hurts says:

  @Ewoud Butter:

  Mijn fout, ik verstond het verkeerd, wat natuurlijk niks afdoet van mijn voorlaatste post.

  Want de denkwijze van u, is zo irrelevant dat het niet eens in een flits in me opkwam om op die manier te reageren:)

  Maar u heeft wel een interessant punt: stel dat de verdediging van Wilders uit foute bronnen komt.
  En met fout bedoel ik ook echt fout: rechtsextremistische bronnen, al dan niet met een gewelddadig gedachtengoed, in woord en daad.

  Dit zou natuurlijk zeer ongepast zijn, de doodsteek voor Wilders, zelfs voor zijn grootste fans…en terecht.

  Daarom denk ik dat we ons niet zo druk hoeven te maken over deze vraag: we kunnen over Wilders en Moskovitch veel beweren, behalve dat ze dom zijn.

  En mede daarom is uw overpeinzing over de gexc3xafnformeerdheid over bepaalde zaken van de geldschieter(s) van Wilders eveneens een wassen neus: wat denk je nu werkelijk zelf, Ewoud Butter?

  Ik zou me liever afvragen of Nederlandse politici zo gexc3xafnformeerd zijn over de instanties waar het geld van bepaalde, veelbesproken moskexc3xaben in NL vandaan komt.

  Ondertussen geeft onze voorvechter van normen en waarden Gerard Spong het goede voorbeeld, door de verdeding van Saban, de door Nederlandse ‘normen en waarden in acht nemende, rekening met de rechten van het individu houdende’ rechters vrijgelaten pooier op zich te nemen.

  Wxc3¡t een gebaar van de rechtstaat Nederland naar alle verkrachte vrouwen op zijn conto.
  Maar dat even terzijde.

  ———-

  O ja, Wilders zal vast wel mensen kwetsen.
  Zelfs uitermate kwellen, pijnigen, martelen in hun gedachten!

  Truth Hurts, immers.

  Kopvoddentax… het is zeker geen vleiende bewoording. Is dat erger dan ‘kutmarokkanen’?
  Wie kwam daar ook alweer mee, maar daar hoor ik niemand over?

  Maar goed, wie zelf grossiert in het beschuldigen van anderen in weinig vleiende bewoordingen, er ook alles aan doet om bij de media aan te kloppen om in de aandacht te komen om een gedachtengoed door te drammen op religieuze gronden terwijl die religieuze gronden er niet eens zijn, moet niet raar opkijken als die weinig vleiende bewoordingen ooit eens terugwaaien, he?

  What goes around, comes around, en dat geldt voor ons allen.

  Maar wie de schoen past, trekke hem aan, meneer Butter.

  Discrimineren?

  Mmm…ja, zoals ik al zei, Wilders bedient zich van precies dezelfde, obstentaat-onbeschofte taktieken als moslims die hier dagelijks in veelvoud commentaar geven op alles wat met Nederland en het westen te maken heeft.

  Maar waar discrimineert hij?
  Kun je dat misschien verduidelijken?

  Dan ben je vast ook van mening dat Wilders ‘haat zaait’?
  Wel, dat kritiek leveren op de Islam gelijk staat aan haat zaaien, is toch niets nieuws, meneer Butter?

  Maar probeer de zaken wel even in perspectief te bekijken 😉

  Wees blij, dat Wilders zulke lompe uitspraken doet.
  Dat hij soms gewoon echt heel platvloers bezig is, wat trouwens nog niks zegt over de onwaarheden van zijn beweringen.

  En dan kun je nagaan, dat hij met zulke taal, de (al dan niet bijna) grootste partij van Nederland kan worden.

  Wat zegt dat over al die jaren van Links bedreven politiek in haar algemeenheid?
  Waar staan we nu in NL met vertrouwen van het volk in de politiek, in de politie, hun veiligheidsgevoel, hun gevoel over de rechtvaardigheid van deze rechtstaat, en het allochtonenbeleid?

  Op een peil beneden N.A.P., met onze voeten in het riool.

  Ga dxc3¡xc3¡r maar een lijstje over produceren, meneer Ewoud Butter.

 4. Faatje says:

  Wat een stuitend slap en weinig samenhangend gelul. Jij noemt de denkwijze van Ewoud Butter, die toch meestal heldere verhalen schrijft, niet relevant?
  Ik vind dat tamelijk respectloos.Bovendien, als je het niet relevant vindt, waarom neem je dan de moeite te reageren?
  Ik vind het knap dat Ewoud ueberhaupt de moeite heeft genomen te reageren en dat hij je stukken publiceert.
  Je schrijft namelijk halfdronken verhalen waarin geen enkele lijn in te ontdekken is, je gaat niet in op argumenten van anderen, in dit geval Ewoud en je onderbouwt je verhalen niet met feiten. En dan noem je jezelf ‘ Truth Hurts’? Het is bijna grappig.

 5. Truth Hurts says:

  Kom Faatje, ga je nu krachtige termen gebruiken omdat omdat je inhoudelijks niks kan tegenwerpen op wat je leest van me?

  Waarom reageer jij dan eigenlijk.

  Niet alleen noem ik de denkwijze van Dhr Ewoud Butter ‘niet relevant’ en specifixc3xaber ik ook waarom (in tegenstelling tot dat ontkennende gebral van jou hierboven), maar ik noem Ewoud Butter ook nog eens een lafaard.

  Op een andere artikel heeft de auteur Ewoud Butter mijn reactie tot nu toe geboycot, dat geeft wel wat aan he?
  Als mensen feiten proberen te verdraaien, proberen feiten van hun kant te benadrukken en dan mensen gaan boycotten als ze adequaat een reply geven…

  Truth Hurts indeed.

  JIJ, Faatje bent hier eveneens iemand die ontzettend slap verweer geeft.
  Ach, iets ‘gelul’ noemen zonder beargumentering is geen verweer, dat is gewoon een brevet van onvermogen:)

 6. Truth Hurts says:

  Excuses: ik keek op het verkeerde bericht, mijn andere bericht is wxc3xa9l geplaatst.

  Waarvoor hulde.

  Het zal niet de eerste keer zijn namelijk dat ik gebanned zou zijn op nog veel Linksere opiniesites dan dit, omdat de Truth iemand teveel werd.

  Een opsteker voor Dhr Ewoud Butter tot nu toe, ondanks dat het mijn tegenpool is in vele opvattingen: hij heeft karakter.
  Ik was te voorbarig over vermeende censuur in mijn vorige posting.
  De rest blijft staan, maar dat was voor Faatje, de ‘boe ik ben het niet met je eens maar ik kan niet vertellen waarom dus eigenlijk geef ik toe dat je gelijk hebt’ reageerster:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s