Selectief schouder ophalen bij uitspraken Wilders helpt niet (Marlies ter Borg)

"Godsdienstkritiek moet mogen, zelfs onzinnige vergelijkingen zoalsdie van Hitler met Mohammed. Zoals het omgekeerd ook niet strafbaar isom de PVV op xc3xa9xc3xa9n lijn te zetten met extreem-rechts, nog zoxe2x80x99n lozeparallel. Je schouders erover ophalen luidt het devies voor zowelWilders als de muzelman, dan toon je het beste het ongelijk van jetegenstanders aan."

Dat schreef journalist Peter Wierenga in zijn reactie, Brief van Koran-experts is boemerang op de open brief  die Nederlandse islamdeskundigen stuurden aan de rechters en het Openbaar Ministerie. Exc3xa9n van de deskundigen, Marlies ter Borg reageert op haar beurt op het artikel van Wierenga. Haar reactie wordt hieronder weergegeven.

Geacht heer Wieringa,

Ik las Uw artikel over onze open brief, dat hij als boemerang werkt.
En dat wij onze schouders hadden moeten ophalen.
Overigens merk ik op dat de media dat de laatste jaren niet gedaanhebben, integendeel elke grap van Wilders werd in de media breeduitgemeten. De Dagvaarding met al die statements over Koran en Islamwerd voor de NOS cameras uitgesponnen. En als experts een briefschrijven krijgen zij ervan langs. Is dat niet selectieveverontwaardiging? Hoe anders was het gegaan als Wilders niet ofnauwelijks aandacht van de pers had gekregen?

Overigens vraag ik mij af op welke gegevens u Uw boemerang kopbaseert. Tonen andere politieke partijen nu ineens meer bereidheid metWilders samen te werken dan voor onze brief? Is het aantal stemmen dathij zou krijgen verdubbeld? Gaat hij nu in minstens 4 gemeenten eengrote meerderheid behalen? Of gaat de rechter Wilders nu milderbeoordelen, nu blijkt dat hij keer op keer de Koran manipuleert? Ikbetwijfel het.

Of baseert U uw conclusie  op historisch onderzoek, bv naar de schouderophaal actie in de dertiger jaren?
Naar mijn mening lijdt denkend Nederland in deze kwestie aan zelfcensuur. Vandaar dat Wilders vrijspel heeft.
De breed gedragen, (selectieve) schouderophaal actie heeft jarengeduurd en niet gewerkt. Nu gaan we het eens met een andere strategieproberen.

Uw boemerang verhaal is geen feit maar een mening. U bent vrij die teuiten, wij ook. De vraag waar het echt om gaat is welk standpunt hetmeeste media aandacht krijgt, dat van Wilders of het onze. Voorlopigligt Wilders in dat opzicht nog voor.
Ik meen dat hier een verantwoordelijkheid ligt voor de Nederlandse pers.

Vriendelijke groet

Marlies ter Borg

Marlies ter Borg heeft ook op de website Bruggenbouwers in een interview haar reactie gegeven die is ontstaan op de brief van de islam experts. Hierin verklaart ze onder andere:

Hij [Wilders] doet aan de ene kant hele generaliserende, boute uitspraken overDE islam en DE koran, terwijl hij aan de andere kant weinig kennis vande feiten heeft en niet geleerd heeft hoe je met teksten om moet gaan.Nu hoeft een kamerlid niet alles te weten, maar leg dan eens je oor teluisteren bij deskundigen. Zelfs naar Hans Jansen, een van zijngetuigen in de rechtszaak, luistert hij niet. Jansen hamert ervoortdurend op dat de islam veel meer inhoudt dan alleen de koran. Elkemoslim en elke eerstejaars islamoloog weet dat bijvoorbeeld ook de hadith (verhalen over Mohammed), de sharia (religieuze plichtenleer) en de tafsir(uitleg van de koran) van groot belang zijn in de islam. En toch blijftWilders volhouden: xe2x80x9cEn islam is de koran, en niets dan de koranxe2x80x9d. Datstaat op de eerste bladzijde van de dagvaarding. Jansen hamert, in eenreactie op onze open brief, gepubliceerd op de site van de PVV, nogeens op het belang van de xe2x80x9chandboeken van de sharia, ofkorancommentarenxe2x80x9d. Laten we hopen dat Wilders voor de rechtszittingleert luisteren. Anders wordt het voor hem en voor Hans Jansen eenbeetje pijnlijk.

Dus gegeven het niveau van de uitspraken van Wilders xe2x80″ door eeneerstejaars te weerleggen xe2x80″ kostte het ons niet veel moeite om aan tetonen dat zijn xe2x80x98waarhedenxe2x80x99 niet kloppen. Op al die punten hadden ledenvan onze groep immers al jarenlang onderzoek gedaan. Leemhuis heeftbijvoorbeeld de koran vertaald, dus die weet waar het over gaat en kentde nuances. Ikzelf ben al jaren bezig koran- en bijbelteksten naastelkaar te leggen. Dus de eerste factsheet sleutelden we in amper tweeweken in elkaar, tussen de bedrijven door. En er komen nog een stuk ofzes, bijvoorbeeld over de uitspraak xe2x80x9cEr is geen gematigde islamxe2x80x9d. Lees verder hier

 

Meer over het proces Wilders hier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in proces Wilders. Bookmark the permalink.

5 Responses to Selectief schouder ophalen bij uitspraken Wilders helpt niet (Marlies ter Borg)

 1. Janfrans Zuidema says:

  Lieve Marlies,.

  Het kost mij weinig moeite om te beredeneren dat je geliefde koran niet aan God toegeschreven mag worden. Hierbij ga ik ten eerste uit van de veronderstelling dat God opperwezen, oorsprong en meester van het heelal is en geen gelijke kent. Kortom: xe2x80x9cAllahoe akbar!xe2x80x9d (vertaald: God is de grootste). Ten tweede observeer ik dat God volgens de koran een wezen is dat slavernij niet verbiedt maar tolereert (zie bijv. Sura 23:5-6 en 33:50). Ten derde observeer ik dat ikzelf (en vele andere mensen met mij) slavernij volledig afwijs. Vervolgens observeer dat, tenzij slavernij een rechtvaardige gedraging is, ik (en andere mensen met mij) in ethische zin God zoals deze beschreven wordt in de koran de baas ben. Tenslotte kan ik daarom niet anders dan concluderen dat de koran gezien de aard van God niet aan God toegeschreven mag worden. Kortom: xe2x80x9cDe koran is geen heilig boek & islam is geen religie!xe2x80x9d

  Ik wens je veel plezier met het aantonen dat deze xe2x80x98waarhedenxe2x80x99 niet kloppen!

 2. Wies says:

  Aan Marlies,
  Als je de koran naast de bijbel leest, doe je dat ook met het nieuwe testament,
  ik denk het niet.

  Jezus is en was namelijk de liefste mens op aarde en na hem is er zijns gelijke niet.
  Wie hebben God als Vader en zeggen ook,
  Hij is de enige waarachtige God, en er is niemand met Hem te vergelijken.

  Ik haal mijn schouders op en zal niets
  zeggen,en laat ieder in zijn waarde.

  Maar het is welzo, dat door dat er zoveel buitenlanders worden toegelaten werden en worden,
  er 12 jaar gewacht moet worden op een woning,
  er veel werkloosheid is, er minder veiligheid is.

  Ik heb het dus niet over het geloof of politiek ,maar een normale nuchtere constatering.

  Veel autochtonen weten niet wie ze moeten stemmen !!!!!

 3. Truth Hurts says:

  Selectief de uitspraken veroordelen van Wilders helpt ook niet.

 4. lolke says:

  Gemeenteraadsverkiezingen
  Wie moet ik stemmen?
  ZIE http://WWW.DEDOORZETTER.NL
  Mijn ervaring met de VVD leest u op link 129
  Mijn ervaring met het CDA op link 9
  Mijn beloning leest u op link 100
  ZIE OOK MIJN VIDEO LINK 76
  ZEG HET VOORT

 5. Jos Verhulst says:

  Beste mevrouw ter Borg,

  voor mij is Wilders een ‘agent’ van Israxc3xabl. Hij wordt volgens mij gecoached en gestuurd door deskundigen uit Israxc3xabl.
  Zijn oma van moeders zijde is joods, dus voor de joodse wet is hij zelf ook joods.
  Een artikel in de Volkskrant maakte voor mij veel duidelijk: http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article585785.ece/Verliefd_op_Israel

  vriendelijke groet, Jos Verhulst

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s