Category Archives: jongeren

Wethouder Ossel spreekt steun uit voor Marokkaans jongerencentrum Argan

De Amsterdamse PvdA-wethouder Freek Ossel (Diversiteit) zal bij zijn collega Asscher (Jeugdzaken) aandringen op de handhaving van het Marokkaanse jongerencentrum Argan. Dat verklaarde Ossel tijdens de conferentie Kwetsbare Helden, een bijeenkomst over de positie van Marokkaanse (vrijwilligers)organisaties. Het Marokkaanse jongerencentrum … Continue reading

Posted in jongeren, migrantenorganisaties | Leave a comment

Christelijke jongerenwerkers geworven voor Amsterdamse Baarsjes

Stel dat voor het jongerenwerk in het streng christelijke Staphorst alleen islamitische jongerenwerkers geworven zouden worden. Dat zou ongetwijfeld tot kamervragen leiden over bijvoorbeeld de scheiding van kerk en staat. In de Amsterdamse Baarsjes is het jongerenwerk in handen gekomen … Continue reading

Posted in jongeren | 2 Comments

Jeugdinitiatieven, iedereen doet mee

PRIMO nh en ACB Kenniscentrum hebben in 2008 verschillendejeugdinitiatieven in de Provincie Noord-Holland en de stad Amsterdam inkaart gebracht. Deze inventarisatie brengt twee interessantepublicaties voort voor ondersteuners van jeugdinitiatieven. Jeugdinitiatievenzijn een vorm van jeugdparticipatie. Het zijn activiteiten of projectenwaarbij de … Continue reading

Posted in jongeren | Leave a comment

'Geef jeugd de kans moslim te zijn'

Buurthuizen, scholen en bedrijven moeten zich meer openstellen voormoslimjongeren. En de moskeebesturen moeten plaats maken voorjongeren en vrouwen. Dat adviseert het Verwey-Jonker Instituut nagesprekken met een kleine negentig jongeren uit Slotervaart. ”Onzeconclusie is dat er te weinig ondersteuning is voor … Continue reading

Posted in extremisme, islam, jongeren, religie | Leave a comment

Tweede generatie Turken en Marokkanen succesvoller

Bij de tweedegeneratie Turken en Marokkanen ontstaat de eerste elite. Eenkwart van deze jongeren is hoogopgeleid en maatschappelijk succesvol.Anderzijds is er een even zo grote groep die op school duidelijkachterblijft en geen startkwalificatie haalt. Hun maatschappelijkepositie is zeer zwak. Dit … Continue reading

Posted in jongeren | Leave a comment

Amsterdam verdient de sterkste wethouder op jeugd en onderwijs

Amsterdam heeft voor jeugd en onderwijs de sterkste wethouder nodig diete vinden is. Surinaams, Marokkaans, Turks of klassiek Hollands – hetdoet er niet toe. Wat telt is: moed, doorzettingsvermogen en inzicht omde situatie voor de jeugd ten goede te keren. … Continue reading

Posted in ingezonden, jongeren | Leave a comment

Laat hangjongeren niet bungelen (Pieter Hilhorst)

Hij is niet blij dat ik hem groet. Faizal staat met een groepje van 10Marokkaanse tieners te hangen in de snackbar. Mijn buurman is daarberoofd van zijn laptop. Hij ging even naar binnen om iets lekkers tehalen en was zo … Continue reading

Posted in jongeren, opinie | 1 Comment