Category Archives: onderzoek

Culturalisten versus anti-culturalisten

De moord op Pim Fortuyn markeerde een breekpunt in het debat overintegratie, de moord op Theo van Gogh bestendigde vooral descheidslijnen. Dat blijkt uit onderzoek van Justus Uitermark, die in deloop van 2010 zal promoveren aan de Universiteit van Amsterdam. … Continue reading

Posted in onderzoek | Leave a comment

Meeste Nederlanders voor behoud eigen cultuur allochtonen

Integratie krijgt de voorkeur boven assimilatie,blijkt uit promotieonderzoek. Naarmate mensen positiever staantegenover zichzelf en anderen, zijn ze meer voor integratie. Demeeste Nederlanders staan positief tegenover de integratie vanMarokkanen. Ze geven zelfs de voorkeur aan integratie bovenassimilatie. Dat blijkt uit onderzoek … Continue reading

Posted in integratie, onderzoek | Leave a comment

Trees Pels hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad

De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft Trees Pels tot hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad benoemd. Sinds 1 junihoudt deze professor zich bezig met opvoeding in gezinnen vanuiteenlopende herkomst, de aansluiting van gezinnen op de maatschappijen diversiteitsbeleid. Trees Pels, onderzoeker … Continue reading

Posted in onderzoek | Leave a comment

Tegenstellingen afgelopen 20 jaar toegenomen

Een ruime meerderheid (79%) van de Nederlanders vindt dat detegenstellingen in de samenleving de afgelopen 20 jaar zijn toegenomen. Datblijkt uit het maandag verschenen jaarlijkse vrijheidsonderzoek van hetNationaal Comitxc3xa9 4 en 5 mei onder negenhonderd Nederlanders. Dat detegenstellingen zijn versterkt, … Continue reading

Posted in integratie, onderzoek | Leave a comment

Thijl Sunier hoogleraar islam in Europa aan VU

De Vrije Universiteit (VU) heeft Thijl Sunier (1954) benoemd tothoogleraar islam in Europa. Het is de eerste leerstoel op dit gebied,zo meldde de VU deze week. Sunier, die verbonden is aan hetinterfacultaire VU Institute for the Study of Religion, Culture … Continue reading

Posted in islam, onderzoek | Leave a comment

Nederland minder tolerant

‘We zijn tegenwoordig emotioneel gexc3xabmancipeerd,” zegt socioloog CasWouters van de Universiteit Utrecht. ”Het is in Nederland nu veel meergeaccepteerd om je te laten gaan. Maar de kans dat daarbij iemand uitde bocht vliegt, is daardoor veel groter.” Dewortels van deze … Continue reading

Posted in integratie, onderzoek | Leave a comment

Allochtoon in witte wijk voelt zich eerder Nederlander

Hoe meer autochtonen er in een wijk wonen, hoe meer hun allochtone buurtgenoten zich identificeren met Nederlanders. Dat is de conclusie van de sociologen Esther Havekes en Wilfred Uunk van de Universiteit van Tilburg in een artikel in het sociaalwetenschappelijk … Continue reading

Posted in integratie, onderzoek | Leave a comment

Proefschrift verdedigt omstreden Turkse beweging

Vrede, dialoog en democratie staan volgens Gxc3xbcrkan xc3x87elik centraal inde Gxc3xbclen-beweging. De organisatie stimuleert integratie, stelt deTilburgse promovendus. Tv-programma Nova waarschuwde juist voor Fethullah Gxc3xbclenals voedingsbodem voor radicalisering. De Turkse Gxc3xbclenbeweging slaagt erin om met dialoog en onderwijsradicalisering tegen te … Continue reading

Posted in onderzoek, Van onze correspondent uit Allochtonixc3xab | Leave a comment

Islaminstituut ISIM moet stoppen

Het islaminstituut van de Nederlandse universiteiten houdt per 1 januari volgend jaar op te bestaan. De Universiteit Leiden ziet onvoldoende financixc3xable mogelijkheden voor voortzetting, liet de universiteit woensdag weten. Het internationale instituut voor de studie van islam in de moderne … Continue reading

Posted in onderzoek | Leave a comment

Onder professoren

Er zijn twee nieuwe bijzonder hoogleraar bij: de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft cultureel antropoloog Frank Bovenkerk benoemd tot bijzonder hoogleraar radicalisering en aan de universiteit van Tilburg start Khaled Abou El Fadl als bijzonder hoogleraar islam en burgerschap.  Frank … Continue reading

Posted in onderzoek | Leave a comment