Meeste Nederlanders voor behoud eigen cultuur allochtonen

Integratie_2 Integratie krijgt de voorkeur boven assimilatie,blijkt uit promotieonderzoek. Naarmate mensen positiever staantegenover zichzelf en anderen, zijn ze meer voor integratie.

Demeeste Nederlanders staan positief tegenover de integratie vanMarokkanen. Ze geven zelfs de voorkeur aan integratie bovenassimilatie. Dat blijkt uit onderzoek waarop sociaal-psycholoogJacomijn Hofstra (1980) vandaag aan de Rijksuniversiteit Groningenpromoveert.

Hofstra onderzocht tussen 2003 en 2008 de houdingvan autochtone Nederlanders ten opzichte van integratie (meedoen aan desamenleving met behoud van de eigen cultuur), assimilatie (meedoen ende eigen cultuur opgeven), separatie (alleen de eigen cultuur isbelangrijk) en marginalisatie (de eigen cultuur is onbelangrijk, derelatie met het gastland ook). Die houding combineerde ze met iemandsxe2x80x98hechtingsstijlxe2x80x99; de manier waarop hij zichzelf en anderen ervaart.

Zelfbeeld
Mensen met een positief zelfbeeld en een positieve benadering vananderen (xe2x80x98zekerxe2x80x99 gehechte mensen) blijken een positieve houding hebbentegenover integratie. Dat geldt voor zoxe2x80x99n 65 procent van deNederlanders. Vorig jaar bleek uit onderzoek van het Instituut voorMulticulturele Ontwikkeling Forum dat tweederde van de Nederlandersjuist vindt dat moslims nxc3xadxc3xa9t te veel moeten vasthouden aan hun eigencultuur.

Lees hier, in de Volkskrant, verder.

Jacomijn Hofstra (Heerenveen, 1980) studeerde psychologie aan deRijksuniversiteit Groningen en deed haar promotieonderzoek bij deafdeling Psychologie van de RUG, onderzoeksschool Kurt Lewin Instituut.Het werd gefinancierd door NWO en het Heymansinstituut (RUG). Momenteelwerkt ze als postdoc onderzoeker bij het Instituut voor SocialeWeerbaarheid en Integratie en als docent bij de opleiding ToegepastePsychologie van de Hanze hogeschool Groningen. Bron: RUG

De tekening is van Adriaan. Meer werk van Adriaan vind je hier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie, onderzoek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s