Culturalisten versus anti-culturalisten

De moord op Pim Fortuyn markeerde een breekpunt in het debat overintegratie, de moord op Theo van Gogh bestendigde vooral descheidslijnen. Dat blijkt uit onderzoek van Justus Uitermark, die in deloop van 2010 zal promoveren aan de Universiteit van Amsterdam.

In het Nederlandse integratiedebat is er een terugkerende tegenstellingtussen twee groepen die Uitermark culturalisten en anti-culturalistennoemt. Tot de eerste groep behoren bijvoorbeeld Frits Bolkestein, PaulScheffer, Pim Fortuyn, Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders; zij diebenadrukken dat migratie een bedreiging vormt. Anti-culturalisten zijnmensen als Ed van Thijn, Roger van Boxtel en Job Cohen; zij benadrukkenjuist dat verschillen overbrugbaar zijn.

Uitermark laat zien dat het culturalistische kamp relatief hechterelaties heeft. Ook zijn er duidelijke leiders. In de periode na demoord op Fortuyn, blijkt Hirsi Ali bijvoorbeeld veel steun te krijgenvanuit het culturalistische kamp. In de periode na de moord, geldt RitaVerdonk als boegbeeld van het culturalistische kamp. Hetanti-culturalistische kamp heeft daarentegen weinig samenhang.xe2x80x98Anti-culturalisten komen samen in een kamp omdat ze zich keren tegenculturalisten maar ze hebben onderling zwakke relaties en er zijn ookgeen duidelijke leiders.

Lees het hele artikel bij Wereldjournalisten

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in onderzoek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s