Allochtoon in witte wijk voelt zich eerder Nederlander

Hoe meer autochtonen er in een wijk wonen, hoe meer hun allochtone buurtgenoten zich identificeren met Nederlanders. Dat is de conclusie van de sociologen Esther Havekes en Wilfred Uunk van de Universiteit van Tilburg in een artikel in het sociaalwetenschappelijk tijdschrift Mens & Maatschappij.

De onderzoekers hebben statistische gegevens uit meerdere bronnen naast elkaar gelegd en geanalyseerd.” Onze analyses laten een tamelijk sterk, positief verband zien tussen het aandeel autochtonen in de buurt en de etnische identificatie: hoe witter de buurt, des te sterker de identificatie van allochtonen met Nederlanders.”

Dat komt volgens de onderzoekers onder meer doordat allochtonen inzulke wijken meer contact met autochtonen hebben. Mogelijk speelt ookmee dat xe2x80x98wittexe2x80x99 buurten vaak schoner en veiliger zijn dan xe2x80x98zwartexe2x80x99. Deinwoners ervan zouden daardoor positiever over Nederlanders kunnendenken.

De onderzoekers denken dat het xe2x80x98zwarterxe2x80x99 worden vanwijken kan leiden tot het uit elkaar groeien van verschillendebevolkingsgroepen. Als de concentratie van etnische minderheden verdertoeneemt, kan dat leiden tot het terugtrekken van allochtonen in deeigen etnische groep en daarmee tot een geringere integratie.

Havekes en Uunk maakten in hun onderzoek gebruik van cijfers uit de grootschalige enquxc3xaate Sociale Positie en Voorzieningengebruik van Allochtonen 2002 en van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bron: Fok

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in integratie, onderzoek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s