Trees Pels hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad

Treespels2De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft Trees Pels tot hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad benoemd. Sinds 1 junihoudt deze professor zich bezig met opvoeding in gezinnen vanuiteenlopende herkomst, de aansluiting van gezinnen op de maatschappijen diversiteitsbeleid.

Trees Pels, onderzoeker bij hetVerwey-Jonker Instituut, richt zich volgens deuniversiteit in de eerste plaats op de xe2x80x98morele en religieuze opvoedingvan kinderen uit moslimgezinnenxe2x80x99. Pels is in 1991 in Leidengepromoveerd op een onderzoek naar de opvoeding en educatie vanMarokkaanse en autochtone kleuters.

Bron: Zorg en Welzijn

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in onderzoek. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s