Terug naar Marokko of Turkije voor een baan

Jonge Turken en Marokkanen keren steeds vakerterug naar hun land van herkomst, of dat van hun ouders. Gevoed doorhet verharde politieke klimaat en de verminderde kansen op deNederlandse arbeidsmarkt. In Turkije en Marokko zijn zij ookbuitenstaanders. ,,Wie is die hollandyin?”
 

Paolode Mas heeft als directeur van het Nederlandse instituut in Rabattalloze Marokkaanse studenten langs zien komen die in Nederland geenstageplek konden vinden. Artsen in opleiding, advocaten, maar ookbankmedewerkers waren niet welkom. ,,Puur omdat ze Fatima of Ahmedheten. Heel frustrerend! Dus zoeken ze hun heil in Marokko.”

Lees verder in het Nederlands Dagblad

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in arbeidsmarkt. Bookmark the permalink.

1 Response to Terug naar Marokko of Turkije voor een baan

  1. mohammed says:

    Het is diep treurig dat hoog opgeleiden allochtonen hun huis en haard moeten verlaten, omdat zij van de werkgevers geen kansen krijgen op een baan in het land waar zij geboren en of getogen zijn.zodat zij in een voor hun vreemde land met andere waarden normen aan het werk kunnen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s