Werkloosheid allochtonen omlaag

Naar_beneden_2 Inhet eerste kwartaal van 2009 was de werkloosheid in Nederland 4,4procent. Dat is hetzelfde percentage als een jaar eerder. Onder mannenen jongeren was de werkloosheid wel hoger dan in het eerste kwartaalvan 2008.

Mannen vaker werkloos

In het eerstekwartaal van 2009 was de werkloosheid onder mannen 4,0 procent. Dat is0,5 procentpunt hoger dan in het eerste kwartaal van 2008. Het is voorhet eerst sinds lange tijd dat meer mannen werkloos zijn dan een jaareerder.

Dewerkloosheid onder vrouwen was nog steeds lager. In het eerste kwartaalvan 2009 was 4,9 procent van de vrouwen werkloos. Dat is ruim 0,5procentpunt minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Vooral jongeren vaker werkloos

Dewerkloosheid onder jongeren lag hoger dan een jaar eerder. In heteerste kwartaal van 2009 was 10,3 procent van de 15- tot 25-jarigenwerkloos. Dit is ruim 1 procentpunt meer dan in hetzelfde kwartaal eenjaar eerder. Ook onder 25- tot 35-jarigen was de werkloosheid hoger.Voor de 15- tot 35-jarigen is de toename van de werkloosheid albegonnen in het laatste kwartaal van 2008. Bij de 35-plussers was dewerkloosheid begin 2009 nog altijd lager dan een jaar eerder.

Werkloosheid niet-westerse allochtonen nog iets lager

Vande niet-westerse allochtonen was 10,2 procent werkloos in het eerstekwartaal van 2009. Dat is bijna 0,3 procentpunt minder dan in heteerste kwartaal van 2008. De werkloosheid van niet-westerse allochtonenis dus nog altijd iets minder dan een jaar eerder. De daling is echterveel kleiner dan in voorgaande jaren. Van de autochtonen was 3,6procent werkloos in het eerste kwartaal van 2009, iets meer dan eenjaar eerder.

Bron: www.cbs.nl

 

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in arbeidsmarkt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s