Multiculti-succes: de allochtone oppas

In toenemende mate brengen autochtone ouders hun kinderen onder bijallochtone gastouders. De autochtone vraagouders zijn, soms tot hun eigen verbazing, zeerte spreken over de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse oppasouders. Metname de flexibiliteit van allochtone gastouders wordt gezien als eengroot voordeel ten opzichte van de reguliere opvang. Bovendien blijkenze lief, zorgzaam en weten ze van wanten als het gaat om het opvoedenvan kinderen.

In het Marokkaanse gastoudergezin waar Karin Bosch haar dochter van2,5 jaar en haar zoontje van 9 maanden onderbrengt, wordt Hollandsopvoedcredo xe2x80x98rust, reinheid en regelmaatxe2x80x99 ook gehandhaafd. xe2x80x98Ik leerveel van de manier waarop ze met kinderen omgaan. Ze hebben meerervaring met opvoeden dan ik. Daarbij zijn ze ook erg lief voor dekinderen. Het blijkt dat we toch een universele taal spreken als hetgaat om liefde voor je kinderen. Dan doet zoxe2x80x99n hoofddoek er echt nietmeer toe.xe2x80x99

Terwijl de multiculturele samenleving in politiek Den Haag faillietis verklaard, zorgt het aloude marktmechanisme van vraag en aanbod zostiekempjes voor een integratiedroom die niemand nog voor mogelijkhoudt.. Met name het aanbod vanMarokkaanse gastouders stijgt terwijl de vraag naar opvang blijft komenvanuit de Amsterdamse grachtengordel en andere autochtonetweeverdienersbuurten in het land.

Lees verder in De Pers

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in arbeidsmarkt, integratie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s