Toch blanke man politiechef in Zuid-Holland-Zuid

Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst heeft alsnog depolitieman Teun Visscher voorgedragen voor benoeming tot nieuwekorpschef van het politiekorps Zuid-Holland-Zuid.

Aanvankelijkwilde ze hem niet voordragen omdat ze liever een vrouw of iemand vanallochtone afkomst in die functie zag. Volgens ter Horst had ze heldereafspraken gemaakt met de politieleiding om meer vrouwen en allochtonente benoemen, maar werden er toch steeds blanke mannen voorgedragen.

Deminister heeft afgelopen dagen een indringend gesprek gehad metvoorzitter Van Aartsen van het Korpsbeheerdersberaad. Daarin zijn deafspraken verscherpt om meer vrouwen en allochtonen in de top tebenoemen.

Bron: Wereldomroep/maroc.nl

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in economie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s