Allochtonen guller dan autochtonen?

RijpAllochtonen guller dan autochtonen kopte Trouw deze week. Surinamers, Antillianen, Marokkanen, Afghanen en Turkengeven per jaar 200 euro meer weg dan autochtonen. Allochtonen schonkenin 2007 gemiddeld 600 euro, de overige Nederlanders 400 euro. Dit blijkt uit onderzoek van de werkgroep Filantropische Studies van deVrije Universiteit in opdracht van NCDO, de commissie voorinternationale samenwerking.

Overigens gaat het geld dat allochtonen overmaken voor een belangrijk deel naar familie in het land van herkomst. Gemiddeld sturen allochtonen uit niet-westerse landen gemiddeld 316 euro per jaar naar het land van herkomst. De geldstroom van Nederland naar landen als Marokko, Turkije en Suriname   bedraagt daardoor ruim 230 miljoen euro.

Kijk voor alle cijfers het persbericht van NCDO

 

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in economie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s