PvdA wil desnoods dwang bij schoolkeus om segregatie tegen te gaan

SegregatieOm segregatie in het onderwijs tegen te gaan, moet deoverheid bepalen naar welke school Amsterdamse kinderen gaan. Dat stelt het Amsterdamse PvdA-raadslid Charlotte Riem Vis voor. Zij wil dat de overheid scholen gaat mengen om de kansarme – over het algemeen zwarte – kinderen te helpen. Maar ook kansrijke – veelal witte – leerlingen zijn volgenshet raadslid ‘niet gebaat bij eilanden van extreme concentraties vanprivilege die helemaal geen afspiegeling vormen van hun stad’.’

Charlotte Riem Vis wil dat scholen voor maximaal dertig procent gevuld zijn met kansarmekinderen. Riem Vis: ”Schoolgaan met veel slecht presterendeklasgenoten haalt leerlingen naar beneden, terwijl een hoog niveau vande klas leerlingen opstuwt.”

De gemeente moet witte scholenvolgens de PvdA eerst ‘stimuleren’ om twintig tot dertig procentkansarme kinderen aan te nemen. Alle scholen en ouders zouden daarnamee moeten doen aan een initiatief waarbij een centraal inschrijfpuntbepaalt op welke school een kind komt. Ouders mogen een voorkeurvoor xc3xa9xc3xa9n of twee scholen opgeven, maar om tot een 70/30-verdeling opalle scholen te komen, kiest het inschrijfpunt uiteindelijk de school.

Charlotte RiemVis heeft er begrip voor dat ouders dat zullen zien als ‘een beperking van dekeuzevrijheid, maar collectief kiezen voor meer evenwichtige scholenbetekent niets anders dan kiezen voor een groter aanbod vanaantrekkelijke scholen en een beter onderwijssysteem.’ Bron: Parool

Cijfers
In het Amsterdamse basisonderwijs zijn in vergelijkingmet de buurt 29 scholen te zwart en 17 te wit en er zijn 34 scholen mette veel en 17 met te weinig kinderen met een achterstandspositie invergelijking met de buurt. Van de 59.657 leerlingen in hetbasisonderwijs zitten er 6.688 op een te zwarte school en 5.279 op eente witte school. Op de te zwarte scholen zitten gemiddeld minderleerlingen dan op de te witte scholen (222 tegen 311 leerlingen).

Dat wordt geconstateerd in het rapport Segregatie in het basisonderwijs in Amsterdamdat O+S heeft opgesteld in opdracht van de Amsterdamse Dienst MaatschappelijkeOntwikkeling.

In de stadsdelen die direct aan het Centrumliggen (Oud-West, Bos en Lommer, De Baarsjes, Oost-Watergraafsmeer,Oud-Zuid) en in Zuideramstel bevinden zich de meeste te zwarte scholen.Te witte scholen zijn er vooral in Oud-West, Amsterdam-Noord enSlotervaart. Bron: O+S


Meer over dit onderwerp in het dossier zwarte scholen – witte scholen

Sargasso

Op het weblog Sargasso hebben ze verschillende voornemens van de PvdA creatief gecombineerd tot het volgende, verzonnen, bericht:

De PvdA wil ouders dwingen hun kinderen naar zwarte basisscholen te sturen. Op die scholen wil de PvdA overheidsimams aanstellen om kinderen van vier jaar en ouder te onderwijzen in de Koran. Met de twee besluiten wil partijleider Wouter Bos een einde maken aan de discussie over religie binnen zijn partij. Bos maakte de besluiten gisteren bekend tijdens een PvdA-filmavond in Amsterdam.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen. Bookmark the permalink.

1 Response to PvdA wil desnoods dwang bij schoolkeus om segregatie tegen te gaan

  1. de Groot says:

    Hoezo, vrijheid van onderwijs. je zult er maar wonene. Zitten de kinderen van een zekere w. Bos ook op een zwarte of gemengde school? De PVDA is volledig verantwoordelijk voor deze ontstane situatie door hun immigratie beleid. En de burger zit met de gebakken peren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s