Tweedeling bij allochtone scholieren

TweedelingDe helft van de allochtone jongeren uit de tweede generatie leert door.De andere verlaat het voortgezet onderwijs zonder diploma.
Datblijkt uit het onderzoek De tweede generatie van het Instituut voorMigratie en Etnische Studies (Imes) in Amsterdam en Rotterdam, datmaandag is verschenen.Duizend jongeren tussen 18 en 35 jaar werdenondervraagd, alsmede een vergelijkingsgroep van vijfhonderd jongerenmet Nederlandse ouders.

Doordat beide groepen meestalhuwelijkspartners kiezen uit de eigen groep, wordt de tweedelingversterkt, laat onderzoeker Maurice Crul weten."De jongeren zonderstartkwalificatie trouwen jong en krijgen ook jong kinderen. Dehoogopgeleiden stellen het krijgen van kinderen uit.”

Driekwartvan de tweede generatie niet-westerse allochtonen gaat naar het mbo.Daar vindt de scheiding plaats. Een grote groep bereikt het hogeronderwijs.Aan de andere kant stelt het rapport dat een belangrijk deelvan het talent op de basisschool niet wordt herkend.Een andere grotegroep verlaat het onderwijs zonder zogeheten startkwalificatie. Dat iseen havo- of vwo-diploma, of een mbo-diploma vanaf niveau 2.

Volgensde overheid is een startkwalificatie noodzakelijk om een kans te hebbenop duurzaam werk.De onderzoekers vinden het opvallend dat het grootstedeel van de jongeren zonder startkwalificatie niet langdurig werkloosis.Ze hebben vaak wisselend en tijdelijk werk. Een op de vijf doet hetgoed, doordat zij zich hebben bijgeschoold of een bedrijfje zijnbegonnen.

Bron: Nu.NL / Beeld: redactie Maroc.NL

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s