Meer etnische ruzies op HAVO en VWO

Allochtone enautochtone leerlingen vechten steeds vaker op school met elkaar. Dat blijkt uit cijfers van de Oderwijsinspectie volgens het AD. In twee jaar tijd zijn dergelijkeetnische conflicten met 10% gestegen. In 2007 kwamen op bijna 40% van de scholen ruzies tussen ‘witte’ en’zwarte’ scholieren voor.

In het praktijkonderwijs en ophet vmbo komen vechtpartijen, discriminatie en problemen metextreem-rechtse xe2x80x98Lonsdale-jongerenxe2x80x99 het vaakst voor. Opvallend echter is de stijging op havo en vwo. Maar liefstxc3xa9xc3xa9n op de drie scholen heeft daar te maken met etnische botsingen. Eenverdubbeling ten opzichte van 2006.

Volgens de Leidseextreem-rechtsdeskundige dr. Jaap van Donselaar is er al sinds demoord op Pim Fortuyn sprake van een etnische conflicten op scholen. Volgenshem gaat het meestal niet om extreem-rechtse of radicaalislamitischejongeren, maar om groepen die vanwege een cultuurverschil met elkaarbotsen. Beide kanten maken zich er schuldig aan. Van Donselaar denktdat de werkelijke cijfers veel hoger liggen dan door scholen wordtgemeld.

Religieus extremisme op middelbare scholen is een veel minder groot probleem. Slechts 3% zegt hiermee te maken te hebben. Bron: Fok

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s