Amsterdam maakt actieplan tegen segregatie in onderwijs

Onderwijs_3Amsterdamse bestuurders willen een einde maken aan de ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen. Uit een onderzoek van de Dienst Onderzoek en Statistiek blijkt dat bijna een kwart van de basisscholen in Amsterdam de ‘wit’ is of te ‘zwart’ (respectievelijk 17 en 29 scholen). Een school is te wit of te zwart wanneer de leerlingenpopulatie meer dan 20 procent afwijkt van het buurtgemiddelde.

Omdat Amsterdam wilt uitdragen dat zij een multiculturele stad zijn, waar mensen samen opgroeien, vindt Lodewijk Asscher (van Onderwijs) segregatie in het onderwijs geen wenselijke trend. Daarom zal hij na de zomer met een actieplan komen om segregatie in het onderwijs aan te pakken. Doel zal zijn om de leerlingenpopulatie van elke basisschool zoveel mogelijk overeen te laten komen met de etnische samenstelling van buurten. Bron: NRC 22 juli 2008    

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s