Onderwijs in Amsterdam doet niets aan etnische tweedeling

ZwarteschoolAmsterdamse basisscholen houden zich niet aan de afspraken om de etnische tweedeling te bestrijden. Er is niets terecht gekomen van het convenant met basisscholen, datmoest leiden tot minder uitgesproken witte en zwarte scholen in de stad. Dat bleek donderdagavond tijdens een debat in De Balie.

Emeritus hoogleraar Wim Meijnen: ”Het waren afspraken met veel ontsnappingsmogelijkheden.” En de scholen hebben optimaal gebruik gemaakt van die mogelijkheden, zei SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt. ”Heel veel schoolbesturen hadden een dubbele agenda. Ze hebben hun goede bedoelingen getoond en zijn gewoon verder gegaan. Uiteindelijk probeerden ze vooral zo veel mogelijk leerlingen binnen te halen.”
Wethouder Lodewijk Asscher van Onderwijs erkende al eerder dat het convenant tot niets geeft geleid.

Caroline Vonk, ouderambassadeur Kleurrijke Scholen Amsterdam, pleit ervoor om maximale schoolgroottes in te voeren. Zij deed dit na een relaas van Hans Wilschut, ouder van een leerling op De Bron in Westerpark. Wilschut heeft met andere witte ouders zijn kinderen op De Bron geplaatst in een poging die school witter te maken.
Dit initiatief had succes, totdat de witte dr. Rijk Kramerschool, even verderop, een tweede vestiging opende en witte leerlingen wegtrok van De Bron. Volgens Vonk gebeurt dit in meer buurten waar witte scholen mogen uitbreiden. ”De ouderinitiatieven lopen hierop stuk.”

Vergelijkbare problemen gelden ook in het voortgezet onderwijs. Carla Neijts, rector van Hervormd Lyceum West, vertelde hoeveel moeite het haar school kost het vwo in stand te houden. In West is een grote uitstroom van getalenteerde kinderen naar de witte gymnasia. Zij pleit ervoor deze niet verder uit te breiden.

Bron: Parool

Lees meer over dit onderwerp in het dossier zwarte scholen – witten scholen

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in zwarte scholen witte scholen. Bookmark the permalink.

1 Response to Onderwijs in Amsterdam doet niets aan etnische tweedeling

  1. Jelle Klaas says:

    Zolang de PvdA pleit voor godsdienst onderwijs ( lees: Islamles) op openbare scholen, blijft er apartheid in het onderwijs.
    Want welk weldenkende ouder wil nu zijn kind blootstellen aan deze fascistoide schijn-religie.
    Niemand toch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s