Gemengde scholen geen wondermiddel

Wit_en_zwartDe gemeente Den Haag en de Haagse schoolbesturen hebben een convenant getekend om integratie in het basisonderwijs te bevorderen. Via het onderwijs kunnen kinderen elkaars verschillende culturen en achtergronden leren kennen en dergelijke ontmoeting wil Den Haag stimuleren. Het onderwerp lijkt terug in het publieke discours: de discussie over witte en zwarte scholen is weer begonnen. Sommige mensen zijn lovend en zien in vermenging op scholen dxc3xa9 oplossing. Maar sociologen betwisten het effect van gemengde scholen.
Freek Schravesande (redacteur van NRC Next) schrijft in het NRC over zijn ervaring met het onderwerp. In zijn artikel maakt hij duidelijk dat gemengde scholen teveel worden gezien als wondermiddel, terwijl de praktijk weerbarstiger is.
Op de zwarte school waar Schravesande zelf zat, was nauwelijks tijd voor xe2x80x98gezamenlijk elkaars cultuur leren kennenxe2x80x99, omdat de tijd die dat kost werd ingenomen voor het inhalen van taalachterstanden. Taalachterstanden die overigens niet bestaan door iemands etnische achtergrond, maar door de sociaal-economische situatie waaruit iemand komt. Ouders van deze kinderen (Turks, Marokkaans, Nederlands, of wat dan ook) zijn lager geschoold en hebben daarmee een beperkter vocabulair. Het is deze xe2x80x98taalarme thuissituatiexe2x80x99 die maakt dat kinderen een taalachterstand hebben.
Kinderen zonder taalachterstand (xe2x80x98kansrijkxe2x80x99) die tussen kinderen met taalachterstand zitten (xe2x80x98kansarmxe2x80x99), worden uit de klas gehaald om apart xe2x80x98op niveau te blijvenxe2x80x99. Zo ontstaan er in xc3xa9xc3xa9n gemengde klas twee groepjes, die ook in de pauze apart optrekken. De segregatie is compleet! Bron: NRC en Unitynews

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s