Segregatie in het Amsterdamse basisonderwijs

RelatiesIn het Amsterdamse basisonderwijs zijn in vergelijkingmet de buurt 29 scholen te zwart en 17 te wit en er zijn 34 scholen mette veel en 17 met te weinig kinderen met een achterstandspositie invergelijking met de buurt. Van de 59.657 leerlingen in hetbasisonderwijs zitten er 6.688 op een te zwarte school en 5.279 op eente witte school. Op de te zwarte scholen zitten gemiddeld minderleerlingen dan op de te witte scholen (222 tegen 311 leerlingen).

Dat wordt geconstateerd in het rapport Segregatie in het basisonderwijs in Amsterdamdat O+S heeft opgesteld in opdracht van de Amsterdamse Dienst MaatschappelijkeOntwikkeling.

In de stadsdelen die direct aan het Centrumliggen (Oud-West, Bos en Lommer, De Baarsjes, Oost-Watergraafsmeer,Oud-Zuid) en in Zuideramstel bevinden zich de meeste te zwarte scholen.Te witte scholen zijn er vooral in Oud-West, Amsterdam-Noord enSlotervaart. Bron: O+S

Link: download het rapport van O+S hier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s