Plan Nijmegen om bindend schooladvies te geven met kritiek ontvangen

ZwarteschoolOm kansarme en kansrijke leerlingen beter te mengen, geeft de gemeente Nijmegen ouders voortaan een bindend schooladvies. Hiermee wil de gemeente ook voorkomen dat witte scholen uit hun voegen barsten, terwijl zwarte scholen te weinig leerlingen hebben.

Drie maanden voordat het kind drie jaar wordt krijgen de ouders eenuitnodiging om hun kind op te geven bij een centraal aanmeldpunt opinternet. Ze kunnen dan kiezen uit de drie dichtstbijzijnde scholen en drie scholen buiten hun woonwijk. Wanneer een van die scholen nog plaats heeft, mogen de ouders hun kind daar inschrijven. Maar zit een school vol, dan geeft het digitale systeem een bindend advies. Dat advies houdt rekening met de voorkeuren van de ouders en met eventuele schoolgaande broertjes of zusjes van het aangemelde kind.

Nijmegen is xc3xa9xc3xa9n van de zeven steden die vorig jaar zijn aangewezen als ‘pilotgemeenten’ op het gebied van onderwijssegregatie. Die onderzoeken nu op welke manieren ze het mengen van scholen kunnen stimuleren. Naast Nijmegen experimenteren ook Deventer, Eindhoven en de vier grote steden met onder meer ouderinitiatieven en speciale wachtlijsten voor kansarme kinderen. ,,Nijmegen zit in de voorhoede,” aldus Zeki Arslan van Forum in Trouw. ,,De segregatie is een taai probleem, maar aan dit initiatief kun je zien dat er echte wil is om het aan te pakken."

vrije schoolkeuze
Volgens Paul Zoontjes, hoogleraar onderwijsrecht aan de universiteit van Tilburg, noemt in Trouw het bindende schooladvies een ‘interessant experiment’, maar sluit niet uit dat het in individuele gevallen botst met het recht op vrije schoolkeuze.

schijnoplossing
Op de opiniepagina van de Volkskrant noemt Sjak Rutten het Nijmeegse model een schijnoplossing. De gevolgen zullen volgens Rutten zelfs rampzalig zijn, omdat ouders zullenoverwegen uit Nijmegen te verhuizen. Rutten deed eerder onderzoek naarhet spreidingsbeleid in Nederland en de Verenigde Staten. Hij voorspeltdat de segregatie tussen witte en zwarte wijken door het nieuwe beleidzal toenemen. De ervaring uit de Verenigde Staten leert volgens hem datde gedwongen toewijzing van scholen eerder segregatie in de hand werkt,omdat gezinnen uit de middenklasse op langere termijn zwarte wijkenhelemaal gaan mijden.
Op korte termijn zal het beleid ook niet werken, omdat er nauwelijks blanke kinderen wonen in de gemengdewijken waar zwarte scholen staan. Deze wijken zijn wel gemengd, maarhet autochtone deel van de bevolking bestaat hoofdzakelijk uitjongeren, ouderen en gezinnen zonder kinderen. Rutte verwacht dat ouders de gedwongen schoolkeuzezullen aanvechten met een beroep op de vrijheid van schoolkeuze. Hij meent dat gemeentes zullen moeten accepteren dat er maar beperkte mogelijkhedenzijn om de segregatie in het onderwijs tegen te gaan.  

Veel meer over dit onderwerp in het dossier zwarte scholen-witte scholen

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in onderwijs, zwarte scholen witte scholen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s