In hoeverre moeten instellingen in zorg en welzijn hun aanbod aanpassen ten behoeve van allochtonen?

Acblogo2_2ACB Kenniscentrum organiseert twee expertmeetings op 12 november inAlkmaar en op 19 november in Amsterdam rondom participatie in welzijn.Vragen zoals "Moeten instellingen hun aanbod, behandel-methodes endienstverlening aanpassen aan de vernieuwde bevolkings-samenstelling?En zo, op welke manier?

De Nederlandse samenleving is in korte tijd bijnaonherkenbaar veranderd en zit feitelijk nog steeds middenin ditingrijpende veranderingsproces. De overgang naar een etnisch diversesamenleving voltrekt zich op alle niveaus binnen onze maatschappij enook op het gebied van zorg en welzijn. De doelgroep van het welzijnswerk en de zorg bestaatgrotendeels uit mensen met verschillende culturele en religieuzeachtergrond. Met een doorlopende veranderende bevolkingssamenstelling,veranderen ook de behoeften op het gebied van zorg enwelzijnsinstellingen.

Vraagstellingen

– Moeten instellingen hun aanbod, behandelmethodesen dienstverlening aanpassen aan de vernieuwde bevolkingssamenstelling?En zo, op welke manier?
– Wordt het welzijnsbeleid binnen instanties al aangepast en inhoeverre vormt bexc3xafnvloed cultuur en religie deze welzijnsbehoefte?
– Is de welzijnsbehoefte xc3xbcberhaupt wel veranderd?
– Welke mogelijkheden zijn er voor welzijnsactiviteiten met een islamitisch levensbeschouwelijke achtergrond?

Praktijk
In de praktijk kunnen vragen ontstaan zoals:
xe2x80x9cKan men in de thuiszorg vijf keer per dag geholpen worden met een rituele reiniging die vooraf moet gaan aan het gebed?xe2x80x9d
Of:
xe2x80x9cBegrijpt een jongerenwerker een jongere die vrouwen geen hand meer wilt geven, nadat hij zich heeft verdiept in de islam?xe2x80x9d

Expertmeeting
Vooraf aan de discussie, onder leiding van Miep van Diggelen, directeurvan het ACB Kenniscentrum, gaan we stil staan bij het aanbod enbehoefte van welzijns-activiteiten vanuit een levensbeschouwelijkeachtergrond. U ontvangt voor de expertmeeting een reader met actueleinformatie en het programma. Een verslag van de expertmeeting wordtbinnen twee weken aan de aanwezige verstuurd en op deze sitegepubliceerd.

Wanneer en waar?
Alkmaar

Donderdag 12 november 2009
Van 13.30uur tot 16.30 uur
Grand cafxc3xa9 Het Gulden Vlies
Koorstraat 30
1811 GP Alkmaar

Amsterdam
Donderdag 19 november 2009
Van 13.30 uur tot 16.30 uur
Mozes & Aronshuis
Waterlooplein 205
1011 PG Amsterdam

Aanmelding
Wegens het karakter van de bijeenkomst is het aantal deelnemers beperkttot maximaal 15 personen. U kunt zich aanmelden voor Alkmaar bij:
F. Ulichki, f.ulichki@acbkenniscentrum.nlVoor Amsterdam bij
R. Jamari, r.jamari@acbkenniscentrum.nlBeiden zijn telefonisch bereikbaar op: Tel. 020-6279460

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen mevr. Ulichki voor Alkmaar en dhr. Jamari voor Amsterdam: Tel. 020-6279460

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in bijeenkomst/debat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s