Fatwa van de dag: 'Het autochtonendrama'

"En alweer is het raak, een autochtoon die zijn eigen kinderen vermoordt. Plus zijn ex-vrouw, zijn vriendin en de hond. Het gebeurt zo vaak, dat we het haast niet meer in de categorie ‘incidenten‘ kunnen plaatsen. Wat verder natuurlijk opvalt, is dat de autochtonen bij dit soort krankzinnigemoordpartijen oververtegenwoordigd zijn. In de media worden dezeslachtingen bijna liefkozend ‘familiedrama’s’ genoemd. Maar als ik hetzo allemaal op een rijtjezet, zouden we het in deze tijd van ‘bevolkingsgroepen tegen elkaaruitspelen’ beter een ‘autochtonendrama’ kunnen noemen. Dat het zo vaak(bijna altijd) autochtone Nederlanders betreft, moet dan ook wel haastaan de cultuur liggen. Het moet dan ook een vrij achterlijke cultuurzijn, als je uiteindelijk beslist, wat de reden ook moge zijn, om jeeigen kinderen te vermoorden. Vaak is het motief nogal onduidelijk,maar in het laatste geval heeft de autochtone dader het erover dat zijnkinderen in de hemelzullen komen door zijn slachting. Dat het vermoorden van de eigenkinderen wellicht een joods-christelijke traditie zou zijn, is dan ookniet uit te sluiten. Het zou in ieder geval mogelijk xc3xa9xc3xa9n van debepalende factoren geweest kunnen zijn."

Bron: Reflex op Wijblijvenhier

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in fatwa van de dag. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s