Gewetensbezwaren van hindoes bij herziening Wet Orgaandonatie

Om het aanhoudende tekort van donororganen op te heffen, wordt de Wet op Orgaandonatie (WOD) van 1998 gewijzigd. Na 2011 wordt elke Nederlandse burger van 18 jaar tot 80 jaar automatisch orgaandonor. Wie geen donor wil zijn, moet dat zelf opgeven bij het Donorregister. Nu nog is men vrij te beslissen wel of geen donor te zijn. Hoewel het hindoexc3xafsme geen bezwaren kent tegen orgaandonatie hebben hindoes gewetensbezwaren bij automatisch donorschap. Ze vrezen medeplichtig te worden gemaakt aan het slechte xe2x80x98karmaxe2x80x99 van dubieuze ontvangers, die met de donororganen misdaad kunnen plegen.

De Wet op automatisch donorschap zal over enkele maanden in het parlement worden behandeld. Met het oog daarop heeft het Bureau voor Strategisch Maatschappelijke Innovatie en Coaching (BSMIC) samen met de stichting Shri Sanatan Dharma Nederland Vidya Mandir op 22 januari 2009 een memorandum opgesteld en aangeboden aan de regering en het parlement. Daarin wordt gewezen op gewetensbezwaren die door wijziging van de WOD bij veel hindoes ontstaan. En dat is niet bevorderlijk voor het realiseren van meer donororganen in de toekomst. De gewetensbezwaren zijn op te heffen als de Wet ruimte biedt voor het opgeven van voorwaarden die potentixc3xable donoren kunnen stellen bij de transplantatie.

De Wet op orgaandonatie van 1998 was bedoeld om de rechtszekerheid van alle donoren te garanderen door wilsbeschikkingen centraal te laten registreren. Daarmee werd een rechtmatige verdeling van donororganen en het tegengaan van handel in organen beoogd. Zoals gesteld wordt na 2011 iedereen vanaf 18 jaar automatisch in het Donorregister opgenomen. Wie dat niet wenst, moet zelf het initiatief nemen om de wil kenbaar te maken aan het Donorregister. Over het algemeen voorziet de herziene Wet in het recht van de nabestaanden om te beslissen over de donatie. Dat zal weinig zoden aan de dijk leggen, omdat er geen aanwijzingen bestaan voor een beter beslissingsgedrag van nabestaanden.

Bekend is dat in de huidige situatie 70% van de nabestaanden geen toestemming verleent voor het afstaan van organen en weefsels van de overleden persoon. Behalve dit feit wordt ook gewezen op het gebrek aan zekerheidstelling voor de eerlijke toewijzing van de donororganen en – weefsels. De beslissingscriteria voor prioriteitstelling bij transplantatie zijn niet zichtbaar voor donoren. Er bestaan risicoxe2x80x99s voor lucratieve verleiding en handel of tegenprestatie en partijdigheid bij toewijzing. Een transparant beleid en extern toezicht op de medische beslissingscriteria zijn vereist voor garantie- en zekerheidsstelling. Dat regelt de herziene Wet niet.
In het memorandum is met nadruk gewezen op de gewetensbezwaren die hindoes kunnen hebben bij het automatische donorschap. De wijziging van de Wet houdt geen rekening met hun gewetensbezwaren. De Vaste Commissie van de Tweede Kamer en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn gevraagd om in de Wet ruimte te scheppen voor opname van voorwaarden van donoren. Binnen enkele maanden zal het parlement de wijzigingen in behandeling nemen. Verwacht wordt dat het memorandum kan leiden tot  een gunstige wijziging van de Wet, waarmee de hindoes wel kunnen leven.      

Drs. S. Harinandan Singh
Ayurveda Acharia MA (ingezonden bericht)

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in gezondheid, opinie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s