Mist in de polder

 Hoede islam zich in Nederland ontwikkelt , lijkt in nevelen gehuld. Is ersprake van een verdergaande radicalisering of winnen juist liberalevormen van islam terrein? De vraag is ook of en in welke mate deontwikkelingen bexc3xafnvloed of zelfs xe2x80x98gestuurdxe2x80x99 worden door de islam in delanden waar de eerste generatie moslims in Nederland vandaan komt. Ookis het geen uitgemaakte zaak hoe de overheid zich moet opstellen tenopzichte van de islam en moslims en hun organisaties. En hoe de mediadaarover dienen te berichten.

Er hangt dus mist in de polder. Deze bundel wil de complexe ontwikkelingen omtrent de islam in Nederland verhelderen en meer licht werpen op de omgang van politiek en media met de islam. Dit gebeurt vanuit een internationaal, historisch, sociaalwetenschappelijk en juridisch/moreel perspectief.       

Met bijdragen van Sipco Vellenga, Roel Meijer, Marjo Buitelaar, Umut Azak, Dick Douwes, Fouad Laroui, Paul Cliteur, Paul Scheffer, Bas van Stokkom en Wasif Shadid.      

Klik hier voor meer informatie.

Bron: Forum 

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in islam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s