Milli Gxc3xb6rxc3xbcs niet betrokken bij ernstige radicalisering of terrorisme

Dat heeft Integratieminister Van der Laan woensdag in antwoord op Kamervragen laten weten.

Volgens Van der Laan beschikt de AIVD hiervoor xe2x80x9eniet overconcrete aanwijzingenxe2x80x9d. Hetzelfde geldt volgens debewindsman voor vermeende financixc3xable steun aan de terreurorganisatieHamas.

De islamitische stichting Milli Gxc3xb6rxc3xbcs is een van de grootsteislamitische verbanden in Europa, met afdelingen in onder meerDuitsland en Nederland.

Bron: Telegraaf

Hieronder de vragen van de kamerleden Fritsma en Wilders en de antwoorden van minister Van der Laan:

Vraag 1
Bent u op de hoogte van het bericht xe2x80x9cMilli Gxc3xb6rxc3xbcs steunt indirect Hamasxe2x80x9d? 1)

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Hoe beoordeelt u het dat bestuurders van de in Nederland zeer grote islamitische organisatie Milli Gxc3xb6rxc3xbcs actief zijn binnen de stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie (IHH), die (volgens Israxc3xabl en de VS) de terreurorganisatie Hamas financieel ondersteunt?

Antwoord
De AIVD beschikt thans niet over concrete aanwijzingen dat Milli Gxc3xb6rxc3xbcs in Nederland betrokken is bij ernstige radicalisering of terrorisme, noch dat Milli Gxc3xb6rxc3xbcs of de stichting IHH in Nederland betrokken is bij financixc3xable steun aan Hamas ten behoeve van facilitering van terrorisme.

Vraag 3
Deelt u de mening dat dit onacceptabel is, aangezien duidelijk is datHamas uit is op de vernietiging van de staat Israel en moedwillig veleonschuldige Israxc3xablische burgers om het leven heeft gebracht? Zo nee,waarom niet?

Antwoord
Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 4
Bent u bereid de stichting IHH, die onderdeel is van de gevaarlijkexe2x80x98Union of Goodxe2x80x99, net als Israxc3xabl en de VS te verbieden vanwege hetsteunen van terreur?

Antwoord
Daarvoor bestaat geen aanleiding, zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 5
Welke stappen worden ondernomen tegen de betreffende bestuurders van Milli Gxc3xb6rxc3xbcs, die actief zijn binnen de stichting IHH?

Antwoord
Geen, zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 6
Bent u bereid alle banden met Milli Gxc3xb6rxc3xbcs te verbreken nu kopstukkenvan deze organisatie (indirect) islamitische terreur steunen?

Antwoord
Nee, zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 7
Krijgt Milli Gxc3xb6rxc3xbcs (nog steeds) subsidie? Zo ja, bent u bereid hier een einde aan te maken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Vanuit het integratiebeleid ontvangt Milli Gxc3xb6rxc3xbcs op dit moment geennieuwe subsidies meer. De organisatie heeft in het verleden financixc3xableondersteuning ontvangen voor vier deelprojecten voor de aanpak vanintegratiegerelateerde problemen. De twee meest recent gesubsidieerdedeelprojecten zijn beide in 2008 afgerond.

1) De Telegraaf, 9 januari 2009

               

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in extremisme. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s