Islam en moslims zijn volwaardig onderdeel samenleving (Aissa Zanzen)

Aissa_zanzenAhmed Marcouch, stadsdeelvoorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart zorgt weer eens voor consternatie. Tijdens de Najaarsbijeenkomst van de PvdA in Utrecht op 22 november 2008, pleitte hij voor een islampolitiek bestaand uit een zestal elementen. Te weten: 1) Heet de islam welkom. 2) Bestrijd het extremistische geweld. 3) Geef ruimte aan orthodoxie. 4) Steun de emancipatie van vrouwen, homoxe2x80x99s en lesbiennes. 5) Stimuleer het debat. 6) Bestrijd discriminatie.

Je zou denken dat ieder weldenkend mens deze oproep zal steunen. Niets is minder waar. De berichtgeving in de media en de reacties in verschillende fora waren enkel maar gericht op xc3xa9xc3xa9n element, namelijk de oproep tot ruimte voor orthodoxie. De bedachte evenwichtigheid in de oproep van Marcouch wordt ook dit maal over het hoofd gezien.

Onder paraplu van onze Nederlandse rechtstaat zijn de door Marcouch aangedragen elementen essentieel voor de existentie van de islam en moslims in Nederland. Het wordt tijd dat de overheid en de politiek in Nederland onomwonden erkennen dat de islam en de moslim een volwaardig onderdeel van de samenleving uitmaken.

Wij achten daarom de oproep van Marcouch als een actieve bijdrage aan het emancipatieproces van de moslimgemeenschap in Nederland. Zijn oproep past bij het streven dat wij als moslims hebben naar gelijkgerechtigdheid en eerlijke maatschappelijke verhoudingen. Veel moslims hebben de keuze gemaakt om zich in Nederland te vestigen en zij verdienen het om aanvaard en opgenomen te worden in de Nederlandse samenleving met al haar kansen en mogelijkheden.

Daarbij hoort ook dat wij, net als alle burgers van Nederland, ons harden duidelijk moeten blijven uitspreken tegen alle vormen van geweld endiscriminatie jegens wie dan ook. Veelvuldige verzen in de Koran lerenons dat discriminatie en geweld een zonde zijn. Zoals het een goedburger betaamt, moeten wij ons blijven inzetten om een samenleving tecrexc3xabren waarin ruimte bestaat voor iedereen, ongeacht etniciteit,geloofsovertuiging, sekse of geaardheid. De diversiteit die wij inNederland kennen dient benaderd te worden met respect, tolerantie enwederkerig begrip. De complexiteit die dat met zich meebrengt, moetzeker niet uit de weg gegaan worden. Juist daarover moet, zowel binnenals buiten de moslimgemeenschap, gediscussieerd worden. Marcouch gaf alde aanzet! Wat ons betreft mag de discussie los barsten. Als moslimszullen wij geen problemen uit de weg gaan. Wij zullen de dialoogonderling en met de anderen aangaan en wij nodigen iedereen daartoe uit.

Aissa Zanzen, vicevoorzitter UMMAO

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in opinie. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s