En zo ontstond het verhaal over de expats

Boeiend is overigens hoe een vrije vertaling van een journalist eeneigen leven gaat leiden. In de Nederlandse documenten van de CCME en deuitnodigingen die zijn verstuurd komt het woord expat niet voor. In deEngelstalige documenten van de CCME wordt wel het woord expatriatesgebruikt. Volgens het woordenboek betekent dit woord: 

v.tr.

1. To send into exile. See Synonyms at banish.
2. To remove (oneself) from residence in one’s native land.

 

v.intr.

1. To give up residence in one’s homeland.

 

2. To renounce allegiance to one’s homeland.
n.  (-t, –t)

1. One who has taken up residence in a foreign country.
2. One who has renounced one’s native land.

 

Trouw-journalist Rob Pietersen vertaalde het woord expatriate met het Nederlandse expat en Trouw opende met ‘Marokkanen zijn expats in Nederland’. Vervolgens schrijft Pietersen: 

"Marokkaanse Nederlanders zijn boos omdat de toch alomstreden Marokkaanse migrantenraad hen als onderdanen beschouwt. DeHoge Raad van Migranten noemt Marokkaanse Nederlanders xe2x80x99expatsxe2x80x99,alsof ze tijdelijke bewoners van een vreemd land zijn. Die termgebruikt het adviesorgaan van de Marokkaanse regering in eenuitnodiging voor bijeenkomsten waarop de raad zich volgende week inNederland presenteert. De migrantenraad stelt zich ten doel om dedeelname van de expats aan xe2x80x99de politieke, economische, culturele ensociale ontwikkeling van Marokko te verhogenxe2x80x99.    

Elsevier neemt het bericht over: ‘Rabat: Nederlandse Marokkaan blijft onderdaan’ en de PVV stelt kamervragen "overde uitspraak van de Marokkaanse Hoge Raad van Migranten dat MarokkaanseNederlanders xe2x80x98expatsxe2x80x99 zijn." En vandaag komt Trouw opnieuw met een achtergrondverhaal over expats.
 

Nou kun je met reden stellen dat Marokko haar migranten de facto alsexpatsbeschouwt, maar door te stellen dat de Raad het woord expat gebruikt,vertaal je erg vrij. Als je dan zelf de mensen van de Raad blijkbaarniet om wederhoor vraagt, heb je gemakkelijk, maar misschien wat teslordig een verhaal de wereld ingeslingerd.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s