Evaluatierapport radicaliseringsproject Amsterdam-Oost/Watergraafsmeer

In het Amsterdamse stadsdeel Oost/Watergraafsmeer is de afgelopen jaren het project Weerbaar Oost/ Netwerken tegen radicalisering uitgevoerd. Het project is eind december 2009 afgesloten. Het project was gebaseerd op het plan van aanpak dat in 2007 door het stadsdeel was geschreven en werd uitgevoerd door ACB Kenniscentrum.

Oost-Watergraafsmeer wilde met haar plan ook een toename van sociale uitsluiting, verharding, angst en maatschappelijke uitval tegengaan. Het stadsdeel legde daarbij een duidelijke verbinding met ‘bredere’ maatschappelijke ontwikkelingen: het onder druk staande maatschappelijk en religieus zelfvertrouwen van moslims en de gebrekkige kennis van de islam bij niet-moslims. In het uitvoeringsplan van ACB Kenniscentrum werd als aanvullende doelstelling geformuleerd dat voorkomen moest worden dat jongeren met de rug naar de samenleving en de Nederlandse rechtsorde gingen staan, of erger, zich hiertegen zouden gaan afzetten. Hiermee werden ook die groepen ingesloten waarbij wel zichtbaar is dat zij (voornamelijk jongeren) zich isoleren, maar waarbij dit (nog) niet herkend wordt als een vorm van islamitische radicalisering. In de projectnaam zijn daarom de termen weerbaar, uitsluiting en polarisatie nadrukkelijk toegevoegd.

Het project richtte zich op moslimjongeren in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, hun ouders en andere gerelateerden,  moskeebesturen en imams, buurtbewoners, instellingen, politie, onderwijs en lokale overheid.

Het accent bij de uitvoering van het project lag aanvankelijk bij de moskee- en migrantenorganisaties, maar er werd ook  samengewerkt met het jongeren- en opbouwwerk, Streetcornerwork, en afdelingen van het stadsdeel; later werd die samenwerking uitgebreid naar scholen en buurtregisseurs.

De activiteiten (waaronder debatten, voorlichting, training en leesgroepen), waren geclusterd rond drie thema’s: de vergroting van maatschappelijk vertrouwen; de vergroting van politiek vertrouwen; en de vergroting van religieuze weerbaarheid en de omgang met radicale jongeren.

Aan het project is bewust weinig ruchtbaarheid gegeven. Inmiddels is wel de tussentijdse evaluatie openbaar die door het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) is gemaakt. Het project is eind 2009 afgerond, maar het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, dat dit jaar fuseert met het stadsdeel Zeeburg, hoopt in 2010 een vervolg aan het project te kunnen geven. Roemer van Oordt was de coordinator van het project. Vanuit ACB Kenniscentrum was Ewoud Butter eindverantwoordelijk.

Hieronder een link naar de evaluatie van het IMES.

Download evaluatieoost_eind

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in extremisme. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s