LIVN houdt er mee op

De afgelopen jaren heeft het Landelijk Islamitisch Vrouwen Netwerk (LIVN) zich ingezet voor de bevordering van de emancipatie en participatie van moslimvrouwen, xe2x80xa8door professionals die zich voor deze doelgroep inzetten met elkaar in contact te brengen om expertise uit te wisselen. xe2x80xa8Daarnaast vervulde het LIVN een brugfunctie door moslimvrouwen en islamitische organisaties met elkaar in contact te brengen en met gemeenten en maatschappelijke organisaties.
Wij kijken met trots terug op de activiteiten die wij hebben georganiseerd, zoals de verschillende netwerkdagen, het Iftar debat en de uitgave van xe2x80xa8het boek ‘Het is Cultuur, Geloof ik’ onder redactie van het LIVN. Uit het hoge aantal dagelijkse bezoekers konden we opmaken dat de website een xe2x80xa8functie vervult en ook onze nieuwsbrief werd door veel vrouwen gewaardeerd. xe2x80xa8xe2x80xa8Toch hebben wij gemeend te moeten stoppen met onze activiteiten. Met het kleine clubje vrijwilligsters, die zich naast hun werk of studie voor het LIVN xe2x80xa8hebben ingezet, kost het ons teveel tijd. Wij blijven actief op verschillende terreinen maar als LIVN zullen wij niet meer doorgaan. xe2x80xa8xe2x80xa8Wij bedanken alle individuele dames xc3xa9n heren, organisaties en vrijwilligers die de afgelopen jaren interesse toonden in het LIVN, met ons samen hebben xe2x80xa8gewerkt en zich voor ons hebben ingezet. Wij zien dat moslimvrouwen een inhaalslag aan het maken zijn op het gebied van participatie en hopen dat dit nog zal toenemen.

Wij wensen iedereen veel succes en tot ziens in het land!
Januari 2010,

Het LIVN
Nora, Anne, Esther, Merel, Saida en Timke.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in ingezonden. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s