Marokkaans jongerencentrum vreest bezuiniging en fusie

VuurwerkMedewerkers en vrijwilligers van Marokkaans-Amsterdamse jongerencentrum Argan op deOvertoom zijn bang dat de band dieze de afgelopen jaren met hun achterban hebben opgebouwd, vanwege bezuinigingen en een mogelijke fusie, verloren gaat. Argan is een onderdeel van het StedelijkJongerenwerk Amsterdam (SJA). Directeur Johan Andrxc3xa9e gaat ervan uit dater bezuinigd moet worden omdat de gemeente krap bij kas zit. Ook zijn er plannen om de verschillende ‘units’ van SJA meer te latensamenwerken en om te verhuizen naar deLaan van Spartaan in Slotervaart.  Volgens Andrxc3xa9e is er geen sprake van dat de positievan Argan wordt bedreigd. ”Het is vervelend dat het zo wordt ervaren.Van fusie is geen sprake,” aldus Andree in het Parool.

Argantrekt veel Marokkaanse jongeren uit vooral de westelijke stadsdelen. Naastvrijetijdsbesteding worden regelmatig debatten georganiseerd. VolgensIsmael el Morabit, lid van de jongerenadviesraad, staat de naam, hetimago en de positie van Argan op het spel. ”Terwijl we er zoveel tijden energie in hebben gestoken. We zijn een goede schakel naar jeugd dieanders onbereikbaar is.”

Bron: Parool

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in migrantenorganisaties. Bookmark the permalink.

1 Response to Marokkaans jongerencentrum vreest bezuiniging en fusie

  1. Scottie says:

    Citaat: We zijn een goede schakel naar jeugd die anders onbereikbaar is. Einde Citaat.

    Oke, maar wat zit er dan aan de andere kant van die schakel?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s