Turkse scholier presteert in Nederland minder dan elders in Europa

StijgerHet grote aantal voortijdige schoolverlaters onder de tweede generatie Turkse jongeren is typerend voor Nederland en Duitsland. Landen als Belgixc3xab, Zwitserland, Zweden en Frankrijk zijn beter in staat hun kwetsbare groepen binnenboord te houden. Eenderde van de tweede generatie Turken in Nederland en Duitslandverlaat voortijdig het onderwijs, met vaak alleen een diploma voorlager beroepsonderwijs op zak. In Zweden, Zwitserland en Belgixc3xab is datnog geen 10 procent.

Belangrijke oorzaak is het verschil in onderwijssysteem. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit een onderzoek in zeven Europese landen. In Nederland zouden twee aspecten van het schoolsysteem nadelig uit voor de tweede generatie Turken. Het eerste is de vroege selectie voor het vervolgonderwijs. In Frankrijk en Zweden volgen alle jongeren tot hun 15de hetzelfde onderwijs. Dit blijkt voordelig voor de tweede generatie. Door de taalachterstand waarmee de meesten kampen, worden hun leercapaciteiten vaak op latere leeftijd duidelijk, doorgaans niet al op hun 12de, zoals Nederland veronderstelt met zijn Cito-toets.

Het tweede aspect is de mogelijkheid voor leerlingen in het lager beroepsonderwijs (vmbo) al op hun 16de een diploma te behalen. De bedoeling is dat ze daarna de overstap maken naar het mbo. Velen haken daar af, onder andere doordat het mbo meer zelfstandigheid vraagt van de leerlingen.

De resultaten van de NICIS-publicatie Valkuilenen springplanken in het onderwijs worden vandaag bekend gemaakt. Opinitiatief van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) inAmsterdam wordt een grootschalig Europees onderzoek gehouden naar deintegratie van de tweede generatie.

Bron: Volkskrant

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in onderwijs. Bookmark the permalink.

1 Response to Turkse scholier presteert in Nederland minder dan elders in Europa

 1. katootje says:

  “Belangrijke oorzaak is het verschil in onderwijssysteem.”

  Laat me niet lachen.
  Ons onderwijssysteem is prima.
  http://users.skynet.be/bk337022/schooluitval.html

  “De belangrijkste oorzaken van de slechte leerprestaties staan in verband met een gezinsopvoeding waarbij deze kinderen onvoldoende voorbereid worden op het onderwijs en met de afstand tussen de gezinscultuur en de schoolcultuur. Niet-gexc3xabmancipeerde vrouwen, met nauwelijks of geen opleiding, zijn het belangrijkste obstakel voor de integratie van allochtonen.”

  Hier wil ik de aanvulling maken dat ik de rol van de vader in het gezin en hoe deze tegen de westerse maatschappij aankijkt van evenveel invloed vind als de vrouw.

  “Niet alleen een gebrekkige taalontwikkeling, en bij allochtonen het niet kennen van de Nederlandse taal bij de aanvang van het basisonderwijs, maar ook het ontbreken van sociale vaardigheden die van belang zijn voor aanpassing aan de schoolomgeving, maken het voor deze jonge kinderen bijzonder moeilijk om in de klas mee te kunnen. Er is onvoldoende xe2x80x9cmatchxe2x80x9d tussen de waarden en normen van het gezin en de school. Het schoolsysteem is niet aangepast aan de eigen cultuur en de sociale klasse van deze leerlingen.
  Dit wil niet zeggen dat we de school de schuld moeten geven van het mislukken van deze leerlingen. Onze scholen doen het fantastisch voor de overgrote meerderheid van de leerlingen.

  Het gaat er (hier) om dat we voor een beperkte groep leerlingen, die in het traditioneel onderwijs nauwelijks kans maken, bereid zijn tot radicale innovaties.”

  De reden waardoor schooluitval van allochtone jongeren in Frankrijk minder is, is vanwege hun principixc3xable redenen waardoor zij minder met een minderhedenbeleid hebben. Het republikeinse model gaat ervan uit dat iedere burger kan meedoen op voorwaarde dat hij de taal en cultuur van de staat overneemt.
  Zo speelt daar bijvoorbeeld, de hoofddoekjeskwestie niet (meer).

  Dat de schooluitval van de allochtone jongeren (door heel Europa) een probleem is en een nog groter probleem gaat geven voor de arbeidsmarkt is een gegeven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s