De vrijheid uitbreiden

Vrijheid_van_meningsuiting_2De liefdevolle leden van de PvdA, Marcel Duyvestijn, Eddy Terstall en Job van Amerongen, schreven samen met Marc Rutte (VVD) een opiniestuk over de vrijheid van meningsuiting. xe2x80x9cDie uitbreiding van de vrijheid van meningsuiting heeft als een doel: meer vrijheid voor iedereen.xe2x80x9d Hieronder hun artikel.

Vrijheid van meningsuiting heeft een grens. Natuurlijk. Maar die grens moet verder liggen dan dat hij nu ligt. Alleen als er opgeroepen wordt tot geweld moet worden ingegrepen. En niet, zoals nu het geval, bij beledigen en kwetsen. Dat zijn namelijk nogal subjectieve begrippen. Wat voor de xc3xa9xc3xa9n een belediging is, is voor de ander een analyse. Dat homoxe2x80x99s varkens zijn, is onkies en verdient een scherpe tegenspraak. Maar we gaan mensen die dat zeggen niet voor de rechter slepen. Net als dat je iemand die de Koran een fascistisch boek noemt ook niet voor het gerecht sleept. Dat past niet bij een open samenleving. Het past niet bij onze traditie.

Die uitbreiding van de vrijheid van meningsuiting heeft als een doel: meer vrijheid voor iedereen. Wij geloven namelijk in het debat. In het geweldloze gevecht met woorden. Wij geloven dat je daar sterker van wordt. Door een fel debat, leer je verder te kijken dan je neus lang is. Onze geschiedenis zit vol provocateurs die ons verder brachten. Van Willem van Oranje tot Erasmus. Van Spinoza tot Ayaan Hirsi Ali. Van Wim T. Schippers tot Robert Long. Van Fokke tot Sukke.

Beledigen kan dus nuttig zijn. De discussie moet soms opengebroken worden. De provocateurs vragen op schrille toon de aandacht. Zij staan op de dam, vaak uitgemaakt voor zwarte schapen. Maar als hun woorden wegechoxc3xabn, zien we niet zelden dat de witte schapen langzaam volgen. De groene velden der vrijheid in.

Het islamdebat wordt scherp gevoerd. Moet dat met vervelende vergelijkingen? Nee, dat hoeft niet. Sterker nog; Het islamdebat verdient een serieuzere benadering en moet op argumenten en niet op emoties worden gevoerd.

We moeten wetten schrappen die de vrijheid van meningsuiting in de weg staan. Liberalen en sociaaldemocraten moeten daarin het voortouw nemen. Niemand moet vrezen voor rechtsvervolging, omdat hij een keuze betwist. Geloof is zoxe2x80x99n keuze. De Koran is objectief bezien gewoon een boek. Kritiek op dat boek is dus een boekrecensie. Vergelijkingen met Mein Kampf kan dus vervelend zijn, het mag nooit strafbaar zijn.

Ook de Bijbel is vaak een fascistisch boek genoemd en de paus een moordenaar. Er kraaide nooit een haan naar. Die kraaide juist victorie over het feit dat dat mogelijk was. Want er waren vele offers gebracht om tot dat punt te komen. Het punt waarop je alle gezag verbaal mocht belagen. Ook het religieuze gezag. Elk religieus gezag. Een cruciale slag in de emancipatie voor iedereen.

Toch zitten er wetten tussen die verbieden dat religieuze gezagaangevallen kan worden. Het artikel waar nu zoveel ophef over is, 137cvan het wetboek van strafrecht, dat het beledigen verbiedt op ras,sekse, geaardheid en geloof moet daarom worden aangepast. Het vreemdenamelijk is dat drie xe2x80x98beledigingsgrondenxe2x80x99 bij geboorte bepaald zijn.Daar kun je niks aan doen. Geloven is echter een mening, een handeling.Een actieve daad. Een weloverwogen keuze. Althans dat zou in een vrijesamenleving zo moeten zijn. In een vrije samenleving bepaal je zelf bijje volle verstand waar je wel of niet in gelooft en ieder mens moetvrij zijn om tijdens zijn leven tot een ander inzicht te komen.

Voor de wet echter heeft ieder individu de vrije keuze. Voor de wet kangeloof dus nooit aangeboren zijn. Geloof is geen ras. Uiteraard niet.Kritiek op het Katholicisme is geen racisme tegen Limburgers. Kritiekop de Islam is geen racisme tegen bijvoorbeeld Arabieren. Racisme isracisme. Dat begrip mag nooit aan inflatie onderhevig zijn.

Discrimineren moeten we uiteraard blijven verbieden en bestrijden.Iemand de toegang tot een disco ontzeggen omdat hij moslim is. Iemandzwaarder beboeten omdat hij zwart is. Iemand ontslaan omdat hijhomoseksueel is. Daar moeten we altijd streng voor waken. Maar dat isiets anders dan kwetsen. Kwetsen is subjectief. De xc3xa9xc3xa9n zxe2x80x99n waarheid kanvoor de ander een onwelgevallige mening zijn. Zo werkt onze geliefde enzwaar bevochten open samenleving.

Niemand mag gediscrimineerd worden op basis van geslacht, ras,geaardheid, geloof of levensovertuiging. Dit is een cruciaal stukrechtsbescherming. Zonder dit is de rechtstaat op drijfzand gebouwd endit principe is vrijheidslievende Nederlanders even lief als devrijheid van meningsuiting.

Er moet dus een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen kwetsen endiscrimineren. Bij kwetsen gaat het ook om wat men xe2x80x98isxe2x80x99 – man of vrouw,homo of hetero, blank of zwart – en datgene wat men vindt xe2x80″ gelovig ofongelovig bijvoorbeeld. xe2x80x9cZwarten zijn domxe2x80x9d is van een totaal andereorde dan xe2x80x9cChristenen zijn gekxe2x80x9d of xe2x80x9cathexc3xafsten zijn achterlijkxe2x80x9d.

Het lijkt ons dus een vrij simpele, nuchtere en objectieveonderverdeling. Het staat een ieder die het met deze onderverdelingniet eens vrij om daar van alles over te zeggen, waarom het niet juistzou zijn. We zijn benieuwd naar eventuele argumenten.

Marcel Duyvestijn, Eddy Terstall en Job van Amerongen zijn liefdevol lid van de PvdA. Marc Rutte is fractievoorzitter van de VVD.Dit artikel is eerder verschenen op het weblog van Marcel Duyvestijn enmet zijn toestemming ook op  het Allochtonenweblog geplaatst.

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in vrijheid van meningsuiting. Bookmark the permalink.

2 Responses to De vrijheid uitbreiden

  1. Khalit says:

    Waarom toch steeds weer stukken van deze rechtse heren op dit weblog? Er zijn genoeg rechtse sites waar ze hun stukken kwijt kunnen.
    Verder is het maar de vraag in hoeverre je voor een geloof kiest. Zeker moslims krijgen hun geloof als kind al door hun strot geduwd. Of ze het nu leuk vinden of niet, voor ze het weten is de islam een belangrijk onderdeel van hun identiteit. Het valt niet mee daar afstand van te doen, omdat je dan ook afstand doet van je familie en vrienden.
    Andere vraag. Waar en door wie is de bijbel een fascistisch boek genoemd?

  2. xc3x96mer says:

    Ik ben voor volledige vrijheid van meningsuiting, maar dan wel voor iedereen. Dat betekent dat ze bij de PVV en de VVD ook niet moeten gaan zeuren wanneer er een salafistische prediker naar Nederland komt, of Qaradawi, of wanneer er kritiek op Israel gegeven wordt ook niet meteen gaan piepen over antisemitisme…Wees een vent en tolerant ten opzichte van meningen die je aantstaan en meningen die je niet aanstaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s