Fatwa van de Dag: 'Wilders krijgt koekje van eigen deeg'

Fatwavandedag"De ironie is datWilders nu het slachtoffer is geworden van een wet waar hij op hetBinnenhof zelf blindelings vxc3xb3xc3xb3r zou hebben gestemd: het weren vanbuitenlandse onruststokers. Zijn inreisverbod is een koekje van eigendeeg. Maar de extremisten zijn altijd de anderen, dus die ironie zalhem ontgaan."

Aldus Thomas von der Dunk in de Volkskrant. Lees verder hier

Van vergelijkbare strekking:

" Minister Verhagen vindt dat Geert Wilders naar de rechter moet stappen,nu hem de toegang tot het Verenigd Koninkrijk is geweigerd. Precies mijn advies van eergisteren.Wilders lijkt er weinig zin in te hebben om zijn gelijk te halen bij derechter. Misschien omdat hij dan een beroep moet doen op de Europese richtlijn over vrij verkeer en verblijf. Dat is dezelfde wet waar zijn partijgenoot Sietse Fritsma zo tegen tekeer gaat vanwege de soepele regels voor gezinshereniging.  Het blijft de achilleshiel van Wilders: hij eist op hoge toon rechten op terwijl hij die aan anderen wil ontnemen.

Dat juist Verhagen Wilders adviseert om naar de rechter te stappen isopvallend. Verhagen kan dat namelijk ook zelf doen. Een van de minstgebruikte artikelen van het Europese verdrag, artikel 227,geeft elke regering het recht een klacht in te dienen tegen de regeringvan een ander EU-land. De kwestie hoeft dan niet eerst langs de Britserechter. Na advies van de Europese Commissie kan de zaak meteen aan hetEuropees Hof van Justitie worden voorgelegd."

Aldus Kathelijne Buitenweg, lid van het Europees Parlement voor GroenLinks op haar weblog

Links:

PVV: Partij van de Vrijheid of van Verbieden?

dossier vrijheid van meningsuiting

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in fatwa van de dag, vrijheid van meningsuiting. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s