Reacties op vervolging Geert Wilders

Wilders2Geert Wilders (PVV) wordt toch vervolgs wegens haatzaaien en aanzetten tot discriminatie. Dat besloot vanochtend het Gerechtshof in Amsterdam.  Het Hof vindt een aantal uitspraken van Wilders over moslims en hun geloof strafbaar omdat hij een vergelijking trekt met het nazisme. Wilders vergeleek de Koran met Mein Kampf van Hitler. Ook vindt het Hof dat sprake is van haatzaaien, onder meer in de film Fitna. Het spreekt van xe2x80x9eeenzijdige, sterk generaliserende formuleringen met een radicale strekking, niet aflatende herhaling en een toenemende felheidxe2x80x9d. Veel uitlatingen zijn ook beledigend omdat ze moslims xe2x80x9ewezenlijk in hun religieuze waardigheidxe2x80x9d aantasten. ervolging van Wilders is ook in het algemeen belang, meent het Hof. Haatzaaien in een democratische rechtsorde is zo ernstig dat het belangrijk is een duidelijk grens te trekken in het maatschappelijk debat.
Kijk voor de volledige onderbouwing van het Hof hier.

Het OM had eerder de aangiften wegens haatzaaien en discriminatie opzijgelegd.

Reacties:

Geert Wilders
reageert aangeslagen op het besluit van het Hof. xe2x80x9eDit had ik totaal niet verwacht, vooral omdat de advocaat-generaal ook geen vervolging wilde.xe2x80x9d Hij noemt de beslissing xe2x80x9eeen aanslag op de vrijheid van meningsuitingxe2x80x9d. xe2x80x9eDit is een zwarte dag voor alle mensen die op mij hebben gestemd, en voor iedereen die vindt dat je kritiek mag hebben op de islam. In dit land mag je kennelijk alleen kritiek hebben als je dat heel politiek correct uit.xe2x80x9d  Wilders gaat er vanuit dat de vervolging tot vrijspraak zal leiden. xe2x80x9eDit leidt alleen maar tot lange procedures. En het kost veel geld, wat ik niet heb.xe2x80x9d

De strafvervolging van politicus Geert Wilders is geenpolitiek proces. Dat zei minister Ernst Hirsch Ballin van Justitiewoensdag in reactie op de vervolging die het Openbaar Ministerie (OM)moet instellen tegen Wilders. ,,Hem wordt niet de mond gesnoerd.”Hirsch Ballin benadrukte dat een onafhankelijk gerechtshof heeftbesloten dat Wilders vervolgd moet worden. ,,Het OM zal die uitspraakrespecteren”, zei de minister. ,,Verder hebben we de gewoonteterughoudend te zijn met politieke reacties als de rechter eenuitspraak heeft gedaan. Daar wilde ik me maar aan houden.”

Advocaat Gerard Spong zei het goed te vinden dat het hof een,,duidelijke grens” heeft gesteld aan het recht op de vrijheid vanmeningsuiting. ,,Wilders heeft met zijn uitspraken duizenden enduizenden mensen in het diepst van hun ziel gekwetst”, aldus deadvocaat.

Advocate Els Lucas uit Lelystad zei ,,opgetogen” te zijn. ,,Het isgoed dat het hof de weg naar de gewone rechter heeft geopend en dat ereen signaal wordt gegeven dat er wel veel mag, maar niet alles.”

Nasr Joenmman, bestuurslid van het Contactorgaan Moslims en Overheid(CMO), vindt het ,,een heel goede zaak” dat het gerechtshof inAmsterdam het Openbaar Ministerie opdracht heeft gegeven PVV-leiderGeert Wilders te vervolgen.  Nu kan duidelijk worden of mensen ongestraft ,,voor moslimsbeledigende” uitlatingen kunnen doen. Niet het CMO zelf, maar wel een aantal lidorganisaties hadden bij het gerechtshof op vervolging van de PVV-leider aangedrongen.

Voorzitter Abdelmajid Khairoun van de Nederlandse MoslimRaad (NMR) verklaart dat de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam over Wilders kan bijmoslims het gevoel wegnemen dat er in Nederland met twee maten wordtgemeten. Moslimjongeren die antisemitische uitlatingen doen, wordenvervolgd, terwijl Wilders ongestraft zijn anti-islamitische uitsprakenkon doen. Khairoun onderstreept dat de zaak niet alleen voormoslims, maar ook voor joden, christenen en mensen zonder geloofbelangrijk is.

Het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN):,,Het hof doet met deze uitspraak meer recht aan de wet dan hetOpenbaar Ministerie dat eerder besloot Wilders niet te vervolgen.Belangrijk is dat de rechter nu kan aangeven waar in het publieke enpolitieke debat de grenzen liggen van de vrijheid van meningsuiting”,aldus de organisatie woensdag.,,Het hof herstelt hiermee de fout van het Openbaar Ministerie. Deuitspraak vergroot ook het vertrouwen dat minderheden en moslims hebbenin de rechterlijke macht.”
Volgens SMN is het belangrijk dat het hof duidelijk aangeeft datbeledigende uitingen weliswaar bij voorkeur in een openbaar politiekdebat moeten worden bestreden, maar dat de grens ligt bij beledigendeuitingen waarin een relatie met het nazisme wordt gelegd, zoals Wildersdeed door de Koran met Mein Kampf te vergelijken.

Bron: NRC en De Pers

Onderdeel van het dossier vrijheid van meningsuiting

About Ewoud Butter

Schrijver, onderzoeker
This entry was posted in proces Wilders, wilders pvv. Bookmark the permalink.

2 Responses to Reacties op vervolging Geert Wilders

  1. Jansen says:

    Jammer, moeten autochtone nederlanders dit signaal nu opvatten als de laatste stap dat Marokko Nederland overneemt? Op straat moeten wij autochtonen maar accepteren dat allochtonen ons vergelijken met varkens en kaaskoppen, geven wij ons weerwoord dan komt uitvlucht numero 1 om de hoek “discriminatie”. Ik vind dat Wilders vaak doordraaft maar ik kan dit ook over jullie kinderen zeggen, die hebben werkelijk NERGENS respect voor en geven alleen maar overlast en toch willen verkopen dat jullie zielig zijn, NEE het gaat er bij mij gewoon niet in!

  2. relirel says:

    niet alleen is dit zinloos, het getuigt ook nog eens van een gebrek aan vertrouwen in de democratie xc3xa9n het zal eerder een averechts effect hebben:

    http://relirel.wordpress.com/2009/01/22/vervolging-wilders/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s